Jaaah... Toestemming vragen

Soms moet je vooraf toestemming van ons hebben. Pas dan krijg je de zorg vergoed. Vaak regelt je zorgverlener dit. Soms moet je zelf toestemming vragen.

Voor welke zorg moet je vooraf toestemming vragen?

Ambulancevervoer (niet spoedeisend)

Moet je in een niet-spoedeisende situatie over een grotere afstand dan 200 km vervoerd worden? Of moet een ander vervoermiddel ingezet worden? Dan moeten wij daar vooraf toestemming voor geven.

Je zorgverlener moet vooraf toestemming vragen met een schriftelijke verklaring waarom het vervoer nodig is.

Wil je meer weten? Kijk dan bij de vergoeding Ambulancevervoer.

Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg in het buitenland

Ga je voor zorg naar het buitenland, dan heb je in drie situaties vooraf onze toestemming nodig.

1. Als je voor de zorg in Nederland toestemming nodig hebt

Heb je voor de zorg in Nederland toestemming nodig? Dan is dat ook zo als je voor die zorg naar het buitenland gaat. Of je toestemming nodig hebt, lees je bij die vergoedingen. Ga je bijvoorbeeld voor medisch-specialistische zorg naar het buitenland? Kijk dan bij het kopje Medisch-specialistische zorg.

2. Bij een opname of dagopname
Ga je voor een geplande opname of dagopname naar een ziekenhuis in het buitenland? Dan heb je vooraf toestemming nodig. 

Wat is een dagopname of opname? 
Een dagopname houdt in dat je behandeling - met dagverpleging - langer dan twee uur duurt, maar dat je dezelfde dag wel weer naar huis gaat. Bij een opname blijf je minstens één nacht in het ziekenhuis. 

Hoe vraag ik toestemming?  

Toestemming vragen kan eenvoudig via het online aanvraagformulier. De volgende documenten heb je nodig voor je aanvraag: 

 • verwijsbrief van je huisarts
 • behandelplan van de (behandelend) specialist, met medische indicatie
 • gespecificeerde offerte

3. Vergoeding volgens de plaatselijke regels

Ga je voor de zorg naar een ander EU- of EER-land of Zwitserland en woon je ook in een EU-, EER-land of Zwitserland? Dan kun je vergoeding krijgen volgens de regels van het land van behandeling. Dat is zo als er sprake is van een operatie of ziekenhuisopname, en:
 • je kunt die in Nederland niet krijgen, of
 • je moet daar gezien je medische situatie te lang op wachten

Hiervoor moet je vooraf een S2-formulier aanvragen. Dit formulier is er ook in het Engels en Duits. Het ene deel van het formulier vul je zelf in. Het andere deel laat je invullen en ondertekenen door je behandelend arts in het buitenland. Daarna stuur je het aan ons, samen met de verwijzing en het behandelplan.

Geen toestemming nodig?
Dan raden we je aan om de zorg toch vooraf aan te vragen. Dan weet je zeker of wij de zorg vergoeden en hoeveel. Voor een toestemmingsaanvraag stuur je ons in ieder geval:

 • verwijsbrief, met daarop de reden voor verwijzing
 • toelichting waarom je voor deze zorg naar het buitenland wilt
 • behandelplan
 • offerte

Wil je meer weten? Kijk dan bij de vergoeding Buitenland: niet-spoedeisende (voorzien) zorg.
 

Bepaalde geneesmiddelen

Bij de volgende medicijnen moet je vooraf toestemming van ons hebben:

1. Medicijnen die (nog) geen handelsvergunning in Nederland hebben. De apotheek weet wanneer dit zo is

2. De medicijnen:

 • Epoprostenol (Flolan en Veletri)
 • Iloprost voor inhalatie (Ventavis)
 • Treprostinil (Remodulin)

Deze lijst kan in de loop van een kalenderjaar veranderen. Als een nieuw medicijn wordt opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), controleer dan altijd even deze informatie. Of neem contact op met ons.

3. Medicijnen die je gebruikt voor de afbouw van antidepressiva

Ga je antidepressiva (SSRI's en SNRI's) geleidelijk afbouwen? En gaat of laat je apotheker voor het geleidelijk afbouwen medicijnen bereiden (apotheekbereidingen)? Dan hebben wij een gemotiveerde aanvraag nodig van je zorgverlener.

Op de aanvraag moet het volgende staan:

 • dat er vooraf een of meerdere risicofactoren aanwezig zijn voor ADS
  antidepressivum discontinuerings syndroom
 • dat je niet kunt afbouwen met bestaande druppels, suspensies of dranken
 • dat je gaat afbouwen volgens het afbouwschema dat door de betrokken beroepsgroepen en de patiëntenvereniging is opgesteld (tabel 3 Multidisciplinair document 'Afbouwen SSRI's & SNRI's')

Wil je meer weten? Kijk dan bij de vergoeding Geneesmiddelen.

Dieetpreparaten

Voldoe je aan de voorwaarden voor dieetvoeding, heb je een voorschrift en is er sprake van koemelkallergie? Dan moet je in de volgende situaties bij ons toestemming vragen:

 • als je kind 2 jaar ouder is, of
 • je kind tussen 1 en 2 jaar is en meer dan 500 ml dieetvoeding per dag nodig heeft, of
 • als je kind tussen 0 en 1 jaar  is en  meer dan 1.000 ml per dag nodig heeft

Vaak regelt je arts de aanvraag. Is dit niet zo? Dan vraag je zelf toestemming. Dat doe je met een schriftelijke toelichting van je arts. 

Wil je meer weten? Kijk dan bij de vergoeding Dieetpreparaten.

Eerstelijns verblijf

Eerstelijns verblijf is meestal voor een korte tijd. Maar soms duurt het langer. Is dat langer dan 3 maanden? Dan moet je vooraf toestemming vragen. Doe dit voor de eerste 3 maanden voorbij zijn, via het aanvraagformulier.

Is het eerstelijns verblijf voor palliatief terminale zorg? Dan hoef je nooit toestemming te vragen, ook niet na 3 maanden.

Wil je meer weten? Kijk dan bij de vergoeding Eerstelijns verblijf.

Fysiotherapie, oefentherapie of ergotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie of ergotherapie krijg je in de praktijk van je therapeut of bij je thuis. Word je op een andere locatie behandeld, bijvoorbeeld op je werk? Dan moet je vooraf toestemming vragen.

Vaak regelt je therapeut de aanvraag. Is dit niet zo? Dan vraag je zelf toestemming. Dat doe je met een gemotiveerde verklaring van je therapeut. Daaruit moet duidelijk blijken wat de medische reden is voor je behandeling op een andere locatie.

Wil je meer weten? Kijk dan bij de vergoedingen Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar, Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar, Ergotherapie.

Gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht (gli)

Voor de gecombineerde leefstijlinterventie moet je altijd vooraf toestemming van ons hebben. Dit regel je met het aanvraagformulier. Dit vul je samen in met je zorgverlener (je hoofdbehandelaar tijdens de gli).

Wil je meer weten? Kijk dan bij de vergoeding Gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht (gli).

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)

Heb je geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen nodig? Dan moet je vooraf toestemming vragen als je naar een zorgverlener gaat met wie wij geen contract hebben. In de Zorgzoeker check je snel met welke zorgverleners wij een contract hebben.

Vaak regelt je zorgverlener de aanvraag. Is dit niet zo? Dan vraag je zelf toestemming. Je laat dan het aanvraagformulier invullen en ondertekenen door je zorgverlener. Zorg dat je de verwijsbrief van je huisarts of kinderarts ook meestuurt.

Wil je meer weten? Kijk dan bij de vergoeding Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.

Geriatrische revalidatie

Duurt geriatrische revalidatie langer dan 6 maanden? Dan moet je ons vooraf om toestemming vragen. Dit doe je voordat de eerste 6 maanden om zijn.

Vaak regelt je zorgverlener de aanvraag voor je. Is dit niet zo? Dan vraag je zelf toestemming. Je hebt dan een verklaring van je behandelend arts nodig. In de aanvraag moet het volgende staan:

 • waarom het nodig is om de geriatrische revalidatie na 6 maanden voort te zetten
 • voor hoelang de verlenging wordt aangevraagd. En hoelang verwacht de arts dat de revalidatie nog duurt

Wil je meer weten? Kijk dan bij de vergoeding Geriatrische revalidatie.

Hulpmiddelen

In de vergoeding van het hulpmiddel kun je zien of je van tevoren toestemming van ons nodig hebt. Vaak regelt je leverancier die toestemming. Is dit niet zo? Dan moet je daar zelf om vragen. Je doet dit door bijvoorbeeld een medisch voorschrift en een offerte voor het hulpmiddel naar ons te sturen. Wat je precies moet opsturen, vind je in onze vergoedingen.

Heb je een voorschrift nodig? Dan moet dat een functioneringsgericht voorschrift zijn. Dat betekent dat op het voorschrift staat waar het hulpmiddel aan moet voldoen. Zodat u het meest passende hulpmiddel krijgt die aansluit bij uw zorgbehoefte.

Heb je een hulpmiddel nodig dat niet wordt genoemd in de vergoeding van jouw hulpmiddel? Maar past het wel binnen de beschrijving? Dan kunnen wij ook dat hulpmiddel vergoeden. Ook hiervoor is van tevoren onze toestemming nodig.

Wil je meer weten over de vergoeding van een hulpmiddel? Kijk dan bij de vergoeding Hulpmiddelen.

Kaakchirurgie

Voor behandelingen die op de Limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie staan, is vooraf toestemming nodig.

Als je niet medisch bent opgeleid, is de lijst moeilijk te lezen. Daarom hebben wij de behandelingen voor je op een rij gezet:

 • trekken van tanden en kiezen onder narcose
 • kaakoperatie (osteotomie)
 • implantaten
 • opbouwen of aanbrengen van bot
 • aanbrengen van zogenoemde botankers. Dat zijn titanium plaatjes die geplaatst worden voor een behandeling orthodontie
 • behandelingen van vergevorderde tandvleesontstekingen
 • aanmeten en verstrekken van beugel tegen snurken of slaapapneu (MRA)

Vaak regelt je kaakchirurg de aanvraag. Is dit niet zo? Dan vraag je zelf toestemming. Dat doe je met een gemotiveerde verklaring van je kaakchirurg. Daaruit moet duidelijk blijken wat de medische noodzaak is voor je behandeling.

Wil je meer weten? Kijk dan bij de vergoeding Kaakchirurgie.

Medisch-specialistische revalidatie

Voor interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie zonder opname moet je vooraf toestemming vragen als je naar een zorgverlener gaat met wie wij geen contract hebben. In de Zorgzoeker check je snel met welke zorgverleners wij een contract hebben.

Vaak regelt het zorgverlener de aanvraag. Is dit niet zo? Dan vraag je zelf toestemming. Je laat dan het aanvraagformulier invullen en ondertekenen door je revalidatiearts. Dat kan online of op papier. Zorg dat je de verwijsbrief ook meestuurt.

Wil je meer weten? Kijk dan bij de vergoeding Medisch-specialistische revalidatie.

Medisch-specialistische zorg (ook voor plastische chirurgie)

Voor behandelingen die op de Limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg staan, is vooraf toestemming nodig.

Als je niet medisch bent opgeleid, is de lijst moeilijk te lezen. Daarom hebben wij de behandelingen voor je op een rijtje gezet:

 • laserbehandeling van het oog om beter scherp te kunnen zien
 • implanteren of vervangen van een nieuwe (kunststof)lens in het oog
 • correctie van een (hangend) bovenooglid, onderooglid en/of wenkbrauw
 • correctie van de (stand van) 1 of 2 oren
 • correctie van de neus
 • operatie om de contouren van het gezicht aan te passen
 • facelift, voorhoofdslift of neklift
 • correctie kippenborst of trechterborst
 • verwijdering van borstvorming bij de man
 • borstverkleining en/of borstlift
 • verwijderen of (her)plaatsen borstprothese(n) of expander
 • borstreconstructie of vormherstel van de borst
 • tepel(hof)reconstructie en/of -tatoeage
 • buikwandcorrectie
 • correctie schaamlip(pen)
 • overtollig vet verwijderen of wegzuigen onder de kin
 • overtollig vet verwijderen of wegzuigen in het borstgebied
 • verwijderen van overtollige huid en onderhuids weefsel bij de bovenarm
 • verwijderen van overtollige huid en onderhuids weefsel bij het bovenbeen
 • overtollig vet verwijderen of wegzuigen in het onderbeen
 • overtollig vet verwijderen of wegzuigen in been, heup of bil
 • transplantatie van eigen vet
 • transplantatie van eigen huid in hoofd- of halsgebied
 • transplantatie van eigen huid
 • littekencorrectie
 • verwijderen van oppervlakkige oneffenheden van de huid
 • huidoperatie bij een goedaardige afwijking
 • cryotherapie (behandeling met stikstof) of diathermie (behandeling met warmte) voor huidaandoening
 • laserbehandeling van de huid
 • tatoeage van de huid

Vaak regelt je medisch specialist de aanvraag. Is dit niet zo? Dan vraag je zelf toestemming. Dat doe je met een gemotiveerde verklaring van je arts. Daaruit moet duidelijk blijken wat de medische noodzaak is voor je behandeling. Soms moet je ook foto’s meesturen.

Wil je meer weten? Kijk dan bij de vergoedingen Medisch specialist en Plastische chirurgie.

Geestelijke gezondheidszorg, in bepaalde gevallen

Soms moet je vooraf toestemming van ons hebben. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan moet je vooraf toestemming vragen:

bij behandeling met opname
bij behandeling met meer dan 35 consulten
als je Esketamine neusspray (Spravato) krijgt voorgeschreven

In de Zorgzoeker check je snel met welke zorgverleners wij een contract hebben.

Vaak regelt de instelling de aanvraag. Is dat niet zo? Dan vraag je zelf toestemming.

Krijg je esketamine neusspray voorgeschreven? Gebruik dan dit formulier om toestemming te vragen.

Wil je meer weten? Kijk dan bij de vergoeding Gespecialiseerde ggz.

Opname voor zintuiglijk gehandicaptenzorg

Als je wordt opgenomen moet je altijd vooraf toestemming aan ons vragen.

Vaak regelt je zorgverlener de aanvraag. Is dit niet zo? Dan vraag je zelf toestemming. Dat doe je met een gemotiveerde aanvraag van je zorgverlener. In de aanvraag moet het volgende staan:

 • toelichting over de behandeldoelen waarvoor de opname noodzakelijk is
 • toelichting waarom je behandeling zonder opname niet kan plaatsvinden of niet kan slagen
 • hoelang je zorgverlener verwacht dat je opname duurt

Wil je meer weten? Kijk dan bij de vergoeding Zintuigelijk gehandicaptenzorg.

Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)

Heb je recht op verpleging en verzorging in de eigen omgeving in 2023?
Dan kun je ook kiezen om een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) aan te vragen. Daarmee kun je zelf je zorgverleners inhuren en betalen. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Meer hierover lees je bij de vergoeding persoonsgebonden budget (Zvw-pgb verpleging en verzorging).

Toestemming vragen regel je vooraf met het aanvraagformulier. Deze vul je samen in met je zorgverlener (een hbo-(kinder)verpleegkundige). Na ontvangst controleren wij de ingevulde gegevens en meegestuurde documenten. Ook bellen we je voor een 'bewuste keuze gesprek'. Daarin bespreken we je aanvraag en gaan wij na of alles voor jou en voor ons duidelijk is.

Meestal nemen we binnen 6 weken een beslissing. Als je aanvraag akkoord is, ontvang je per post een toestemmingsbrief. Daarin staat hoeveel uren zorg je maximaal vergoed krijgt. Met deze toestemmingsbrief kun je contracten afsluiten met zorgverleners.

Vraag je het Zvw-pgb aan namens iemand anders? Stuur dan een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier mee. Ben je wettelijk vertegenwoordiger? Stuur dan ook een kopie van de rechterlijke uitspraak of bewijs van voogdijschap mee.

Heb je recht op verpleging en verzorging in de eigen omgeving in 2022?
Dan kun je ook kiezen om een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) aan te vragen. Daarmee kun je zelf je zorgverleners inhuren en betalen. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Meer hierover lees je bij de vergoeding persoonsgebonden budget (Zvw-pgb verpleging en verzorging).

Toestemming vragen regel je vooraf met het aanvraagformulier. Deze vul je samen in met je zorgverlener (een hbo-(kinder)verpleegkundige). Na ontvangst controleren wij de ingevulde gegevens en meegestuurde documenten. Ook bellen we je voor een 'bewuste keuze gesprek'. Daarin bespreken we je aanvraag en gaan wij na of alles voor jou en voor ons duidelijk is.

Meestal nemen we binnen 6 weken een beslissing. Als je aanvraag akkoord is, ontvang je per post een toestemmingsbrief. Daarin staat hoeveel uren zorg je maximaal vergoed krijgt. Met deze toestemmingsbrief kun je contracten afsluiten met zorgverleners.

Vraag je het Zvw-pgb aan namens iemand anders? Stuur dan een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier mee. Ben je wettelijk vertegenwoordiger? Stuur dan ook een kopie van de rechterlijke uitspraak of bewijs van voogdijschap mee.

Wil je je Zwv-pgb aanpassen? Vul dan het wijzigingsformulier Zvw-pgb verpleging en verzorging in.

Wil je meer weten? Kijk dan bij de vergoeding Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Tandheelkundige zorg

Voor de volgende behandelingen moet je vooraf toestemming vragen:

Jaaah basis:

 • bijzondere tandheelkunde
 • fronttandvervanging
 • gebitsprothese (kunstgebit)
 • kaakoverzichtsfoto tot 18 jaar
 • transplantatie van een eigen tand of kies (autotransplantaat) tot 18 jaar
 • extra fluoridebehandeling tot 18 jaar
 • MRA (Mandibulair Repositie Apparaat)

Aanvullende verzekering:

 • tandheelkundige zorg na een ongeval

Vaak regelt je tandarts de aanvraag. Is dit niet zo? Dan vraag je zelf toestemming. Dat doe je met een schriftelijke toelichting van je tandarts. Daaruit moet duidelijk blijken wat de indicatie is voor je behandeling.

Stuur bij je aanvraag ook het volgende mee:

 • behandelplan
 • begroting
 • (röntgen)foto's van je gebit

Wil je meer weten? Kijk dan bij de vergoedingen Bijzondere tandheelkunde, Fronttandvervanging, Gebitsprothese (kunstgebit) vanaf 18 jaar, Tandheelkundige zorg tot 18 jaar, MRA, Tandheelkundige zorg na een ongeval.

Vergoeding in bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen vergoedt Jaaah basis ook andere zorg. Voor deze zorg moet je altijd vooraf toestemming vragen.

Vaak regelt je arts de aanvraag. Is dit niet zo? Dan vraag je zelf toestemming. Dat doe je met een gemotiveerde aanvraag van je arts.

Wil je meer weten? Kijk dan bij de vergoeding Vergoeding in bijzondere gevallen.

Verpleging en verzorging thuis in de eigen omgeving (wijkverpleging)

Voor verpleging en verzorging in de eigen omgeving moet je vooraf toestemming vragen als je naar een zorgverlener gaat met wie wij geen contract hebben. In de Zorgzoeker check je snel met welke zorgverleners wij een contract hebben.

Heb je toestemming nodig voor verpleging en verzorging in de eigen omgeving voor 2023?

Voordat je verpleging en verzorging thuis krijgt, moet altijd een hbo-verpleegkundige of hbo-kinderverpleegkundige beoordelen welke zorg je nodig hebt, en op welke momenten. Dat is de indicatiestelling. Deze is onderdeel van een zorgplan. Ze moeten beiden actueel zijn.

Je vult samen met de verpleegkundige die de indicatie stelt het aanvraagformulier in. Of je (wettelijk) vertegenwoordiger doet dit. Stuur ook altijd het zorgplan mee met je aanvraag.

Moet de zorg meteen starten? Bijvoorbeeld als bij ontslag uit het ziekenhuis thuis zorg nodig is? Dat kan, ook als wij nog geen toestemming hebben gegeven. Let wel op dat de indicatie en het zorgplan klaar moeten zijn binnen 7 dagen nadat de zorg is gestart. De vergoeding kan niet verder terug gaan dan deze 7 dagen.

Heb je toestemming nodig voor verpleging en verzorging in de eigen omgeving voor 2022?

Voordat je verpleging en verzorging thuis krijgt, moet altijd een hbo-verpleegkundige of hbo-kinderverpleegkundige beoordelen welke zorg je nodig hebt, en op welke momenten. Dat is de indicatiestelling. Deze is onderdeel van een zorgplan. Ze moeten beiden actueel zijn.

Je vult samen met de verpleegkundige die de indicatie stelt het aanvraagformulier in. Of je (wettelijk) vertegenwoordiger doet dit. Stuur ook altijd het zorgplan mee met je aanvraag.

Moet de zorg meteen starten? Bijvoorbeeld als bij ontslag uit het ziekenhuis thuis zorg nodig is? Dat kan, ook als wij nog geen toestemming hebben gegeven. Let wel op dat de indicatie en het zorgplan klaar moeten zijn binnen 7 dagen nadat de zorg is gestart. De vergoeding kan niet verder terug gaan dan deze 7 dagen.

Wil je meer weten? Kijk dan bij de vergoeding Verpleging en verzorging in de eigen omgeving.

Ziekenvervoer

Voor zittend ziekenvervoer heb je altijd vooraf toestemming nodig.

Heb je toestemming nodig voor ziekenvervoer in 2023?

Dit regel je met het aanvraagformulier. Deze vul je samen in met je zorgverlener. Daarna stuur je het naar ons op. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld. 

Heb je toestemming nodig voor ziekenvervoer in 2022?

Dit regel je met het aanvraagformulier. Deze vul je samen in met je zorgverlener. Daarna stuur je het naar ons op. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld. 

Wil je meer weten? Kijk dan bij de vergoeding Zittend ziekenvervoer.

Waar stuur je de aanvraag heen?

Je kunt je aanvraag rechtstreeks naar ons sturen via het contactformulier. Welke informatie wij nodig hebben, staat hierboven onder de kop 'Voor welke zorg moet je vooraf toestemming vragen?'.

Moet je een aanvraagformulier meesturen? Zorg dan dat alles op het formulier is ingevuld en dat het formulier is ondertekend. Anders kunnen we je aanvraag niet in behandeling nemen. Zorg ook dat eventuele bijlagen zijn meegestuurd, zoals bijvoorbeeld foto's of een zorgplan.

Wanneer weet ik of ik toestemming heb?

Als wij je aanvraag hebben ontvangen, krijg je binnen 7 werkdagen bericht over of je toestemming krijgt. Je ontvangt dit per e-mail.

Goede vraag!

Houden jullie mijn gegevens geheim?

De medewerkers die aanvragen behandelen, werken onder verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur. En hebben dezelfde plicht tot geheimhouding. Meer hierover, en over andere privacyregels, vind je terug in ons privacystatement.

Ik ben zorgverlener en wil een aanvraag doen voor mijn cliënt/patiënt. Hoe doe ik dat?

Kijk op pagina Jaaah voor zorgverleners.