Wat zijn de Treeknormen?

Per zorgsoort zijn er afspraken gemaakt over de maximaal aanvaardbare wachttijden. Hieronder lees je welke normen er zijn opgesteld.

Is je wachttijd langer dan de Treeknorm, dan kun je contact opnemen met onze ZorgConsulenten. Hij of zij bespreekt de mogelijkheden met jou en zoekt uit of een andere zorgverlener je sneller kan helpen.

Hieronder vind je de Treeknormen per zorgsoort.

Geneesmiddelen, huisarts, paramedisch hulpverlener

Geneesmiddelen

Je kunt binnen 1 werkdag je geneesmiddelen ophalen bij de apotheek.

Huisarts

Je kunt in 80% van de gevallen binnen 2 werkdagen terecht bij je huisarts. De maximale wachttijd is 3 werkdagen. Voor spoedeisende hulp kun je direct terecht.

Paramedisch hulpverlener

Je kunt binnen 1 week terecht bij je paramedisch hulpverlener, bijvoorbeeld je fysiotherapeut of logopedist.

Verpleging en verzorging

Verzorging

Je kunt in 80% van de gevallen binnen 8 weken verzorging krijgen. De maximale wachttijd is 13 weken.

Verpleeghuiszorg

Je kunt in 80% van de gevallen binnen 4 weken zorg krijgen in een verpleeghuis. De maximale wachttijd is 6 weken.

Medisch-specialistische zorg

Eerste consult in het ziekenhuis

Je kunt in 80% van de gevallen binnen 3 weken terecht voor een eerste consult in het ziekenhuis. De maximale wachttijd is 4 weken. Voor spoedeisende hulp kun je direct terecht.

Diagnose of indicatie

Je kunt in 80% van de gevallen binnen 3 weken na je eerste consult terecht voor het onderzoek om te komen tot een diagnose of indicatie. De maximale wachttijd is 4 weken.

Polikliniek

In 80% van de gevallen kun je binnen 4 weken na diagnose of indicatiestelling terecht voor een behandeling op de polikliniek, waarvoor geen ziekenhuisopname nodig is. De maximale wachttijd is 6 weken.

Opname ziekenhuis

In 80% van de gevallen kun je binnen 5 weken na diagnose of indicatiestelling terecht in het ziekenhuis voor een behandeling waarvoor een ziekenhuisopname nodig is. De maximale wachttijd is 7 weken.

Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Aanmelding

De maximale wachttijd is 4 weken.

Intake

De maximale wachttijd tussen aanmelding en intake is 4 weken.

Ambulante behandeling

De maximale wachttijd tussen intake en ambulante behandeling is 6 weken.

Intramurale behandeling

De maximale wachttijd tussen intake en intramurale behandeling is 7 weken.

Gehandicaptenzorg

Verstandelijk gehandicaptenzorg

Ondersteuning dagbesteding

  • de maximale wachttijd is 6 weken

Ondersteuning wonen

  • de maximale wachttijd is 13 weken

Lichamelijk gehandicaptenzorg

Ondersteuning dagbesteding

  • de maximale wachttijd is 6 weken

Ondersteuning wonen

  • de maximale wachttijd is 13 weken

Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Ondersteuning dagbesteding

  • de maximale wachttijd is 6 weken

Ondersteuning wonen

  • de maximale wachttijd is 8 weken