2023

Buitenland: spoedeisende zorg

Ben je in het buitenland en heb je onverwachts zorg nodig, bijvoorbeeld door een ongeval of plotselinge ziekte? Dat is spoedeisende zorg, dus zorg die je onverwachts nodig hebt en meteen moet krijgen en die niet kan wachten tot je weer terug bent in eigen land. Zodat je jouw reis of verblijf niet hoeft af te breken.

Dit krijg je vergoed

Vergoeding volgens Jaaah basis

Jaaah basis vergoedt spoedeisende zorg in het buitenland tot maximaal de wettelijke of marktconforme prijs in Nederland. Als bij de vergoedingen staat dat Jaaah basis die zorg vergoedt.

Of: vergoeding volgens regels van het land waar je zorg krijgt

Woon je in een EU-, EER- of verdragsland en krijg je de spoedeisende zorg in een ander EU-, EER- of verdragsland? Dan kun je ook kiezen voor vergoeding volgens de regels van het land waar je zorg krijgt. Door gebruik te maken van je Europese zorgpas (EHIC) of Verdragsformulier 111.

Heb je Jaaah beter?

Dan krijg je geen aanvullende vergoeding voor spoedeisende zorg in het buitenland.

Heb je Jaaah best of Jaaah op reis?

Vertrek je voor maximaal 180 dagen naar het buitenland? En heb je daar
onvoorzien
spoedeisende zorg nodig? Dan vergoeden Jaaah best en Jaaah op reis:
 • zorgkosten die voor eigen rekening blijven, als de zorg onder Jaaah basis valt en duurder was dan als je de zorg in Nederland had gekregen. Jaaah basis vergoedt deze zorg tot maximaal de wettelijke of marktconforme prijs . De vergoeding volgens Jaaah basis maakt hiervan deel uit
 • geneesmiddelen die in Nederland of het land van je behandeling geregistreerd zijn, maar die Jaaah basis niet vergoedt
 • middelen die in Nederland geregistreerd staan als niet-geneesmiddel tot maximaal € 250 per kalenderjaar
 • hulpmiddelen en verbandmiddelen die bij de behandeling horen

Heeft je zorgverlener in het buitenland een garantie nodig dat Jaaah de zorgkosten vergoedt? Of dat Jaaah een voorschot betaalt? Met Jaaah best of Jaaah op reis regelt onze alarmcentrale dat voor je, als je daarom vraagt. Maar alleen als Jaaah basis, Jaaah best of Jaaah op reis die zorgkosten vergoedt.

Heb je medicijnen nodig die je op je verblijfplaats niet kunt krijgen? Als het mogelijk is regelt onze alarmcentrale dan toezending daarvan, als je daarom vraagt. Maar alleen als Jaaah basis, Jaaah best of Jaaah op reis die medicijnen vergoedt.

Regeling bij zwangerschap en bevalling

Als je tijdens een zwangerschap naar het buitenland reist, kunnen er medische complicaties optreden in je zwangerschap of bij de bevalling. Jaaah best of Jaaah op reis vergoedt de zorg voor die complicaties als deze niet te voorzien waren. 

Wij zien de reguliere zorg rond zwangerschap en bevalling als voorziene zorg. Je kunt daarvoor geen gebruik maken van de vergoedingen van Jaaah best of Jaaah op reis. Jaaah best en Jaaah op reis vergoeden ook geen zorg voor complicaties rond je zwangerschap en bevalling waarop je een verhoogd risico loopt door je reis. Dat is zo in de volgende situaties:

 • als je bij vertrek naar het buitenland als zwangere een verhoogd gezondheidsrisico of verloskundige risicofactor hebt
 • bij reizen naar de tropen, malaria- of gele koortsgebieden, en gebieden met een verhoogd risico op infectie met het zikavirus
 • bij vliegreizen na de 36e week van je zwangerschap
 • Een zorgverlener die in de door de overheid gebruikte registers staat in het land waar je je behandeling krijgt. Zonder zo’n register moet de zorgverlener in het register van de erkende beroepsgroep staan in dat land, als dat er is. De beroepsgroep moet de zorg als gebruikelijk zien.

  • extra kosten in verband met een één- of tweepersoonskamer
  • hogere lonen voor artsen of kosten die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld bij inzet van een Chefarzt of Oberarzt (Duitsland) of supplementen (België)

  Jaaah best en Jaaah op reis vergoeden daarnaast ook niet:

  • eigen risico dat je moet betalen
 • Voor zorg waarvan je al wist dat je die moet krijgen, en zorg die kan wachten tot je weer terug bent in eigen land, geldt de vergoeding Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg.

 • Zou je in Nederland een eigen bijdrage betalen? Dan betaal je die ook in het buitenland. Kies je voor vergoeding volgens de regels van het land waar je de zorg krijgt? Dan betaal je een eigen bijdrage als die regels dat bepalen. 

  Help me even: de eigen bijdrage
 • Valt de zorg in Nederland onder je eigen risico? Dan geldt dat ook voor de zorg in het buitenland. Kies je voor vergoeding volgens de regels van het land waar je de zorg krijgt? Dan betaal je eigen risico als die regels dat bepalen.

  Help me even: het eigen risico
 • Je kunt direct naar een zorgverlener voor deze zorg.

 • Heb je in het buitenland zorg nodig? Dan moet je zo snel mogelijk contact opnemen met onze 
  Alarmcentrale Zorgassistance
  . Doe je dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor de vergoeding.

Laatste puntjes...

 • In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld dat rekeningen duidelijk moeten zijn, en in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans. En welke wisselkoers wij gebruiken voor rekeningen in een andere muntsoort dan de euro.

 • Je geeft toestemming aan de medisch adviseur van onze alarmcentrale Zorgassistance om, als dat nodig is, gegevens over te dragen aan onze medisch adviseur. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over je behandeling of repatriëring.

 • Het moet gaan om de zorg die normaal gesproken wordt verleend. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • Als je voor langer dan 180 dagen naar het buitenland vertrekt, dan geldt de aanvullende vergoeding van Jaaah best en Jaaah op reis niet. Ook niet de eerste 180 dagen na je vertrek.

Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

Stel een vraag

Stuur een bericht op Whatsapp

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

06 82 76 81 83
Meer contactopties