2023

Geneeskundige ggz

Heb je psychische problemen die de huisarts of POH-ggz niet zelf kan behandelen? Dan kan je huisarts je doorverwijzen naar de geneeskundige ggz.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt geneeskundige ggz vanaf 18 jaar, als er een vermoeden is dat je een psychische stoornis hebt. Of als zo’n stoornis al bij je is vastgesteld. Het moet gaan om een psychische stoornis volgens
DSM-5
.


De behandeling bestaat meestal uit gesprekken, met bijvoorbeeld een
gz-psycholoog
of psychotherapeut. Dat kan soms ook via video-consulten. Ook kunnen e-health programma’s onderdeel zijn van de behandeling.


Je krijgt voor de behandeling altijd een indicerend en coördinerend regiebehandelaar.

Zij zijn voor jou (en je naasten) het eerste aanspreekpunt in de verschillende fasen van de behandeling. Soms vervult één persoon allebei deze taken. Een regiebehandelaar kan ook andere behandelaars inzetten en zorgt dan voor goede samenwerking.

 • Een ggz-praktijk of ggz-instelling waar je een regiebehandelaar krijgt. Wie indicerend en coördinerend regiebehandelaar mogen zijn, staat in het
  Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ
  . Een regiebehandelaar is bijvoorbeeld een psychiater, klinisch psycholoog, gz-psycholoog of klinisch neuropsycholoog. Jouw behandelaar kan je hier meer uitleg over geven.


  Ggz tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Die kent andere regiebehandelaars dan de basisverzekering. Als het nodig is dat een behandeling ook na je 18e verjaardag nog doorloopt bij de ‘oude’ regiebehandelaar dan vergoeden wij dat, voor maximaal 12 maanden. Langer mag niet van de overheid. In die tijd kan de behandeling afgerond worden, of overgedragen aan een basisverzekering-regiebehandelaar.

  • behandeling van vliegangst
  • behandeling van leerstoornissen, zoals dyslexie
  • zorg waarvan de effectiviteit niet of onvoldoende bewezen is. Meer informatie hierover staat in het overzicht therapieën ggz
  • behandeling van
   werkproblemen
   , relatieproblemen en aanpassingsstoornissen

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan vergoeden wij je zorg niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden

Wil je naar een zorgverlener met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke zorgverleners we een contract hebben.

Zorgzoeker
 • Voordat je naar een zorgverlener gaat, heb je een verwijzing nodig van je huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist,
  SEH-arts
  of de straatdokter. Voor
  acute zorg
  heb je geen verwijzing nodig.


  Als je al in behandeling bent in de ggz, dan kan ook jouw regiebehandelaar je doorverwijzen naar andere geneeskundige ggz. Je hoeft dan niet eerst langs je huisarts.

 • Je moet vooraf toestemming van ons hebben als je zorgverlener geen contract met ons heeft en:

  • je meer dan 35 consulten nodig hebt, of
  • je esketamine neusspray krijgt voorgeschreven

Laatste puntjes...

 • In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

 • Elke zorgverlener moet een eigen kwaliteitsstatuut hebben dat voldoet aan het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. Daarin staat aan welke kwaliteitseisen de zorgverlener voldoet, en hoe de zorg er is geregeld. Je vindt het kwaliteitsstatuut op de website van de zorgverlener. Heeft je zorgverlener geen goedgekeurd kwaliteitsstatuut? Dan kan dit gevolgen hebben voor je vergoeding.

 • Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de geneeskundige ggz die psychiaters en klinisch psychologen normaal gesproken verlenen en waarvan de effectiviteit is bewezen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • In het buitenland gelden soms andere richtlijnen voor zorg. Daardoor krijg je de behandeling misschien niet of niet helemaal vergoed.

 • Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk terecht kunnen. Als er een wachtlijst is bij de zorgverlener van je keuze, kun je onze ZorgConsulent vragen te bemiddelen naar een andere zorgverlener. Ook in andere situaties kun je de ZorgConsulent vragen om te bemiddelen.

Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

Stel een vraag

Stuur een bericht op Whatsapp

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

06 82 76 81 83
Meer contactopties