2023

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)

De zorg bij sommige patiënten is te ingewikkeld voor de huisarts alleen. Je kunt denken aan iemand die ouder wordt met meerdere aandoeningen tegelijk, of iemand met een verstandelijke beperking die een chronische ziekte krijgt. De huisarts (of kinderarts) kan dan een specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten inschakelen. Dit is geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
(gzsp).

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt gzsp in 3 vormen.

Advies aan de huisarts

De specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten geeft advies aan je huisarts. Dan zie je die zorgverlener zelf niet.

Consult en behandeling

De specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten neemt de zorg, helemaal of voor een deel, over van je huisarts of kinderarts. Je hebt dan enkele gesprekken met die zorgverlener. Als meer zorg nodig is, stelt de zorgverlener samen met jou een zorgprogramma op. Daarin staat aan welke behandeldoelen jullie gaan werken, en hoe. De artsen kunnen hierbij ook iemand met meer kennis van de ggz inschakelen. Bijvoorbeeld een 
gz-psycholoog
of psychiater.

Dagbehandeling in een groep

Dagbehandeling in een groep, als dit helpt bij het bereiken van je behandeldoel. De dagbehandeling kan onderdeel zijn van je zorgprogramma als je zelfstandig thuis woont en overdag behoefte hebt aan extra zorg. Die dagbehandeling krijg je in een instelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Binnen je zorgprogramma kunnen ook anderen je behandelen. Maar de specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten is je eerste aanspreekpunt. En verantwoordelijk voor je totale behandeling. Bij gedragsproblemen kan je eerste aanspreekpunt ook een andere zorgverlener zijn:

 • gz-psycholoog
 • orthopedagoog-generalist
 • klinisch psycholoog
 • klinisch neuropsycholoog
 • psychiater

Andere zorg nodig?

Vindt de specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten dat je naar een fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist of diëtist moet? Kijk dan bij ‘Andere vergoedingen’. Let op dat Jaaah basis de eerste 20 behandelingen fysiotherapie en oefentherapie niet vergoedt.

  • specialist ouderengeneeskunde
  • arts voor verstandelijk gehandicapten

  Je huisarts werkt vaak al samen met deze zorgverleners. Soms werken zij in de huisartsenpraktijk, of bijvoorbeeld in een verpleeghuis of andere instelling.

 • GZSP als je een indicatie hebt voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz): het zorgkantoor is dan je aanspreekpunt

 • Bij dagbehandeling in een groep vergoedt Jaaah basis soms ook het Ziekenvervoer naar de dagbehandeling.

  Voor individuele fysiotherapie en oefentherapie, Logopedie, Ergotherapie en Diëtetiek gelden die vergoedingen.

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan vergoeden wij je zorg niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een zorgverlener met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke zorgverleners we een contract hebben.

Zorgzoeker
 • Voor deze zorg moet je een verwijzing hebben van je huisarts of kinderarts. Een verpleegkundig specialist of
  physician assistant
  die in de huisartsenpraktijk werkt, mag jou ook namens je huisarts verwijzen.
 • Als wij geen afspraken hebben met de specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten. Bijna altijd hebben wij die wel. De arts weet of dat zo is. En zal, als dat nodig is, de toestemming voor je aanvragen.

  Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

 • In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

 • Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de zorg die specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten normaal gesproken verlenen als specifieke geneeskundige zorg voor deze doelgroep. Bij dagbehandeling in een groep is dat ook de zorg die klinisch psychologen normaal gesproken verlenen. In beide gevallen geldt: Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • Heb je behoefte aan dagbesteding, maar heeft dit geen medisch doel binnen je zorgprogramma? Dan moet je hiervoor naar het zorgloket van de gemeente.

Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

Stel een vraag

Stuur een bericht op Whatsapp

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

06 82 76 81 83
Meer contactopties