2023

Medisch specialist

Heb je specialistische zorg nodig? Dan verwijst je huisarts of andere zorgverlener je naar de medisch specialist

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt:
 • medisch-specialistische zorg
 • verpleging,
  paramedische zorg
  , geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen als die bij je behandeling horen
De
medisch specialist
doet het eerste consult meestal zelf. Die stelt de diagnose en bespreekt met je hoe het traject verder gaat. En is je hoofdbehandelaar. Je medisch specialist kan delen van de zorg door anderen laten doen. Bijvoorbeeld een scan of onderzoek. Dit valt allemaal onder medisch-specialistische zorg.

In het ziekenhuis kan je hoofdbehandelaar ook een
SEH-arts
, verpleegkundig specialist of
physician assistant
zijn.


Jaaah basis vergoedt ook je opname in een ziekenhuis als dat nodig is.

 • Bij een medisch specialist in:

  • het ziekenhuis
  • een zelfstandig behandelcentrum (
   ZBC
   )
  • een eigen praktijk
  • besnijdenis (circumcisie) zonder medische noodzaak
  • sterilisatie en het ongedaan maken daarvan
  • behandeling tegen snurken door operatie van de huig (uvuloplastiek)
 • Sommige behandelingen krijg je soms wel in het ziekenhuis, maar zijn geen medisch-specialistische zorg. Ze vallen onder een andere vergoeding:

  Sommige behandelingen zijn wel medisch-specialistische zorg, maar er gelden andere voorwaarden. Daarom staan ze in aparte vergoedingen. Bijvoorbeeld Plastische chirurgie, Vruchtbaarheidsbehandelingen / Ivf en Medisch-specialistische revalidatie.

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan vergoeden wij je zorg niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een zorgverlener met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke zorgverleners we een contract hebben.

Zorgzoeker
 • Voordat je naar de medisch specialist gaat, heb je een verwijzing nodig van je huisarts, een andere medisch specialist, jeugdarts, bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde.

  Als je naar de oogarts moet, kan óók een orthoptist of
  optometrist
  je verwijzen.

  Als je vanwege je zwangerschap of voor je bevalling naar de medisch specialist moet, kan óók je verloskundige je verwijzen.

  Voor
  acute zorg
  heb je geen verwijzing nodig.
 • Voor behandelingen die op de ‘
  limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg
  ’ staan, moet je vooraf toestemming van ons hebben.
  Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

 • In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

 • Met gebruikelijke zorg bedoelen we: zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • Twijfel je over de gestelde diagnose of voorgestelde behandeling? Dan kun je een second opinion vragen. Jaaah basis vergoedt die.

 • Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk terecht kunnen. Als er een wachtlijst is, kun je onze ZorgConsulent vragen je naar een ander ziekenhuis te bemiddelen. Ook in andere situaties kun je de ZorgConsulent vragen om te bemiddelen.

 • In het buitenland gelden soms andere richtlijnen voor zorg en opname. Dat staat in de vergoedingen voor spoedeisende en niet-spoedeisende (voorziene) zorg in het buitenland.

Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

Stel een vraag

Stuur een bericht op Whatsapp

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

06 82 76 81 83
Meer contactopties