2023

Opname voor geneeskundige ggz

Heb je ernstige psychische problemen die niet zonder opname kunnen worden behandeld? Dan kan je worden doorverwezen voor een opname voor geneeskundige ggz.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt een behandeling in de ggz, volgens de vergoeding Geneeskundige ggz. Soms is voor de behandeling ook een opname nodig. Dan geldt ook de vergoeding die je nu leest.

Heb je een indicatie voor geneeskundige ggz en is een opname nodig voor een goed resultaat? Dan vergoedt Jaaah basis een ggz-opname vanaf 18 jaar. Jaaah basis vergoedt ook de verpleging en verzorging,
paramedische zorg
, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen die bij een opname nodig zijn. Krijg je tijdens de opname dagbesteding? Dan vergoeden wij ook die dagbesteding en het vervoer daar naartoe.
 • Een ggz-instelling waar je een regiebehandelaar krijgt. Wie indicerend en coördinerend regiebehandelaar mogen zijn, staat in het
  Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ
  . Dat is meestal een klinisch psycholoog of psychiater. Jouw behandelaar kan je hier meer uitleg over geven.


  Ggz tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Die kent andere regiebehandelaars dan de basisverzekering. Als het nodig is dat een behandeling ook na je 18e verjaardag nog doorloopt bij de ‘oude’ regiebehandelaar dan vergoeden wij dat, voor maximaal 12 maanden. Langer mag niet van de overheid. In die tijd kan de behandeling afgerond worden, of overgedragen aan een basisverzekering-regiebehandelaar.

  • behandeling van
   werkproblemen
   , relatieproblemen en aanpassingsstoornissen
  • zorg waarvan de effectiviteit niet of onvoldoende bewezen is. Meer informatie hierover staat in het overzicht therapieën ggz

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan vergoeden wij je zorg niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden

Wil je naar een zorgverlener met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke zorgverleners we een contract hebben.

Zorgzoeker
 • Voordat je naar een zorgverlener gaat, heb je een verwijzing nodig van je huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist,
  SEH-arts
  of de straatdokter. Voor
  acute zorg
  heb je geen verwijzing nodig.


  Als je al in behandeling bent in de ggz, dan kan ook jouw regiebehandelaar je verwijzen voor opname in een (andere) ggz-instelling. Je hoeft dan niet eerst langs je huisarts.

 • Je moet vooraf toestemming van ons hebben als je zorgverlener geen contract met ons heeft.

  Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

 • In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

 • Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de geneeskundige ggz die klinisch psychologen en psychiaters normaal gesproken verlenen en waarvan de effectiviteit is bewezen. Zonder opname als het kan, met opname als het nodig is.

 • Bij een onderbreking van maximaal 30 dagen geldt de opname als doorlopend. Dagen dat je buiten het ziekenhuis bent voor vakantie- of weekendverlof tellen wel mee voor het volmaken van de 3 jaar.

 • Elke zorgverlener moet een eigen kwaliteitsstatuut hebben dat voldoet aan het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. Daarin staat aan welke kwaliteitseisen de zorgverlener voldoet, en hoe de zorg er is geregeld. Je vindt het kwaliteitsstatuut op de website van de zorgverlener. Heeft jouw zorgverlener geen goedgekeurd kwaliteitsstatuut? Dan kan dit gevolgen hebben voor je vergoeding.

 • Krijg je bij je behandeling geneesmiddelen? Dan vallen die meestal onder de vergoeding Geneesmiddelen. Behalve als de ggz-instelling het geneesmiddel levert. Dan valt het geneesmiddel onder deze vergoeding.

 • In het buitenland gelden soms andere richtlijnen voor zorg en opname. Daardoor krijg je misschien niet alles vergoed. En voor een opname in het buitenland moet je altijd vooraf toestemming van ons hebben.

 • Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk terecht kunnen. Als er een wachtlijst is bij de zorgverlener van je keuze, kun je onze ZorgConsulent vragen je naar een andere zorgverlener te bemiddelen. Ook in andere situaties kun je de ZorgConsulent vragen om te bemiddelen.

Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

Stel een vraag

Stuur een bericht op Whatsapp

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

06 82 76 81 83
Meer contactopties