2023

Orgaantransplantatie en -donatie

Heb je een nieuw orgaan of weefsel nodig? Dan kom je soms in aanmerking voor een transplantatie. Ook kun je zelf donor zijn om iemand anders te helpen. Bijvoorbeeld door een nier af te staan.

Dit krijg je vergoed

Als jij zelf een orgaan of weefsel ontvangt, vergoedt Jaaah basis:

 • specialistisch geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor
 • operatief verwijderen van het orgaan of weefsel bij de donor
 • onderzoeken, bewaren en vervoeren van het orgaan of weefsel voor de transplantatie, als dit van een overleden donor komt
 • transplantatie van het orgaan of weefsel
 • alle zorg voor de donor, die onder de basisverzekering valt en verband houdt met zijn of haar ziekenhuisopname voor selectie en verwijdering van het orgaan of weefsel. Dit geldt tot 13 weken na ontslag uit het ziekenhuis voor die opname (bij een levertransplantatie tot een half jaar na ontslag)

Heeft je donor zelf geen basisverzekering (bij ons of een andere zorgverzekeraar)? Dan vergoedt Jaaah basis ook:

 • openbaar vervoer (2e klas) binnen Nederland van en naar alle hierboven genoemde zorg voor je donor. Als dat medisch noodzakelijk is, kan dit ook per auto
 • vervoer van je donor naar Nederland en terug, als je donor in het buitenland woont, maar de transplantatie van nier, beenmerg of lever gebeurt in Nederland
 • overige kosten die verband houden met de transplantatie en die je donor maakt doordat die in het buitenland woont

Als je zelf donor bent, vergoedt Jaaah basis:

 • je kosten van openbaar vervoer (2e klas) van en naar alle hierboven genoemde zorg. Als dat medisch noodzakelijk is, kan dit ook per auto
 • je vervoer naar Nederland en terug, als je in het buitenland woont, maar de transplantatie van je nier, beenmerg of lever gebeurt in Nederland
 • je overige kosten die verband houden met de transplantatie, die je maakt doordat je in het buitenland woont
 • zorg die je nodig hebt na de 13 weken na ontslag uit het ziekenhuis (of een half jaar als het gaat om een levertransplantatie) volgens de geldende vergoedingen
 • Weefsels en organen worden getransplanteerd in een ziekenhuis in:

  • Nederland
  • ander
   EU- of EER-land
  • ander land, als de donor daar woont en de donor en ontvanger echtgenoten zijn, geregistreerd partners of bloedverwanten in de 1e, 2e of 3e graad
  • als je zelf donor bent en in het buitenland woont: je verblijfskosten in Nederland en inkomsten die je misloopt
  • als je donor in het buitenland woont en jij bent ontvanger: de verblijfskosten in Nederland van je donor en inkomsten die je donor misloopt

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan vergoeden wij je zorg niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een zorgverlener met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke zorgverleners we een contract hebben.

Zorgzoeker
 • Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage.

  Help me even: de eigen bijdrage
 • Ontvang je zelf een orgaan of weefsel? Dan geldt het eigen risico (ook voor de zorg aan de donor die Jaaah basis vergoedt).

   

  Ben je zelf donor? Dan geldt het eigen risico niet voor:

  • zorg ná de periode van 13 weken of (bij levertransplantatie) een half jaar, als die zorg verband houdt met je ziekenhuisopname voor selectie en verwijdering van het orgaan of weefsel
  • vervoer van en naar de zorg die in de eerste 13 weken of (bij levertransplantatie) het eerste half jaar voor jou als donor wordt vergoed
  Help me even: het eigen risico
 • Als je een orgaan ontvangt, ben je al in behandeling. Als je zelf donor wordt, dan is een voorschrift of verwijzing ook niet nodig.

 • Voor donorzorg na de 13e week (of bij levertransplantatie het half jaar) moet je een verklaring van je arts hebben. Daaruit moet blijken dat de zorg verband houdt met je ziekenhuisopname voor selectie en voor verwijdering van het orgaan of weefsel. Waarom is dat? Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we geen eigen risico inhouden.

Laatste puntjes...

 • In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt.

 • Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de transplantatiezorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • Er is een subsidieregeling als je zelf donor bent. De Nederlandse Transplantatiestichting kan je er alles over vertellen.

Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

Stel een vraag

Stuur een bericht op Whatsapp

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

06 82 76 81 83
Meer contactopties