2023

Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)

Wil je verpleging en verzorging in je eigen omgeving liever zelf regelen? Dat kan met een persoonsgebonden budget.

Dit krijg je vergoed

Als je recht hebt op Verpleging en verzorging in de eigen omgeving en je wilt zelf meer regie over je zorg, dan kun je een persoonsgebonden budget (‘Zvw-pgb’) aanvragen.

Met een Zvw-pgb ben je verantwoordelijk voor het inhuren, inroosteren en betalen van je zorgverleners. Je moet er ook voor zorgen dat de zorg van goede kwaliteit is en dat de zorgverleners hun zorg op elkaar afstemmen. En je moet aan ons uitleggen hoe je je Zvw-pgb gebruikt hebt.

Een Zvw-pgb vraagt dus het nodige van je. Kun je zelf niet aan alle regels voldoen? Iemand anders mag dat ook voor je doen. Maar je mag geen gebruik maken van een pgb-bureau of andere organisatie of persoon die tegen betaling je Zvw-pgb beheert.

De precieze voorwaarden staan in het reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2023.

Je vraagt een Zvw-pgb aan met het aanvraagformulier. Als wij het formulier hebben ontvangen, bellen wij je op voor een ‘bewuste keuze gesprek’. Daarin bespreken we je aanvraag, en gaan wij na of alles voor jou en voor ons duidelijk is.

Wij beslissen meestal binnen 6 weken. Als je aanvraag akkoord is, krijg je van ons een toestemmingsbrief. Daarin staat hoeveel uren zorg je maximaal vergoed krijgt. Met de brief kun je contracten gaan sluiten met zorgverleners.

 • Dat lees je in het reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2023.

  • zorg die de gemeente regelt, zoals huishoudelijke hulp (let op, want die zorg staat vaak wél in je zorgplan)
  • verpleging en verzorging als je een indicatie hebt voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz): het zorgkantoor is dan je aanspreekpunt
  • indicatiestelling van een hbo-verpleegkundige
  • bij zorg in de laatste levensfase: de hbo-verpleegkundige en de huisarts hebben samen vastgesteld dat intensievere zorg nodig is omdat de laatste levensfase is aangebroken. Dit moet de hbo-verpleegkundige in het zorgdossier vastleggen
 • Je vraagt ons vooraf toestemming met het aanvraagformulier. Als we die goedkeuren, krijg je een toestemmingsbrief.

  Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

 • In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals zorg die je gemeente regelt.

 • Lees daarom vooraf goed het reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2023. Daarin staat waar je allemaal aan moet denken. Meer informatie vind je ook op www.pgb.nl.

 • Je gebruikt dit formulier om rekeningen van informele zorgverleners te declareren, of rekeningen van formele zorgverleners met een AGB-code die begint met 91. Rekeningen van andere formele zorgverleners kun je zonder dat formulier declareren. Meer daarover lees je in het reglement Zvw-pgb.

Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

Stel een vraag

Stuur een bericht op Whatsapp

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

06 82 76 81 83
Meer contactopties