2023

Plastische chirurgie

Heb je brandwonden of littekens na een ongeluk? Of een aangeboren afwijking aan je uiterlijk? Dan, en in andere gevallen, kan plastische chirurgie een oplossing zijn.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt plastische chirurgie bij:

 1. afwijkingen van het uiterlijk als je daardoor een aantoonbare lichamelijke
  functiestoornis
  hebt
 2. verminkingen
  door een ziekte, ongeluk of medische behandeling
 3. verlamde of verslapte bovenoogleden, als dat je gezichtsveld ernstig beperkt of als dat komt door een aangeboren afwijking of chronische aandoening die je bij de geboorte al had
 4. het verwijderen van borstprothesen als dat medisch noodzakelijk is
 5. het plaatsen of vervangen van borstprothesen als je borst (geheel of gedeeltelijk) geamputeerd is
 6. het plaatsen of vervangen van borstprothesen als bij jou als (trans)vrouw het borstweefsel niet ontwikkeld is (agenesie) of ontbreekt (aplasie)
 7. deze aangeboren afwijkingen: lip-, kaak- en gehemeltespleet, misvorming van botten in het gezicht, goedaardige woekering van bloedvaten of lymfevaten of bindweefsel, een geboortevlek of misvorming van urinewegen of geslachtsorganen
 8. het veranderen van primaire geslachtskenmerken als transseksualiteit bij je is vastgesteld

Wij vergoeden plastische chirurgie bij genderincongruentie alleen als onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd:

 • volgens de internationale richtlijnen voor de behandeling en begeleiding van transseksuelen van de Standard of Care (SOC) van de WPATH (voorheen HBIGDA), en
 • door een multidisciplinair genderteam met een duidelijke regie tijdens het hele behandeltraject. Het team is
  gespecialiseerd op het gebied van geprotocolleerde behandeling van transseksuelen

Lees voor meer informatie ook het document ‘plastische chirurgie’.

Jaaah basis vergoedt dan ook verpleging en verzorging,
paramedische zorg
, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen die je door de ingreep nodig hebt.

Is het nodig dat je voor de zorg wordt opgenomen? Dan vergoedt Jaaah basis de Ziekenhuisopname.

 • Bij de plastisch chirurg, of andere
  medisch specialist
  die plastische chirurgie doet. Die moet werken in het ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum ( ZBC ). In geval van genderincongruentie moeten de zorg en de zorgverlener voldoen aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven.
  • wegzuigen van onderhuids vet (liposuctie) van de buik
  • borstvergroting, in andere gevallen dan hierboven
  • operatie van flaporen

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan vergoeden wij je zorg niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een zorgverlener met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke zorgverleners we een contract hebben.

Zorgzoeker
 • Voordat je naar de medisch specialist gaat, moet je een verwijzing hebben van je huisarts, een andere medisch specialist, jeugdarts, bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde.

  Voor
  acute zorg
  heb je geen verwijzing nodig.
 • Voor behandelingen die op de ‘
  limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg
  ’ staan, moet je vooraf toestemming van ons hebben.
  Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

 • In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

 • Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk terecht kunnen. Als er een wachtlijst is, kun je onze ZorgConsulent vragen je naar een ander ziekenhuis te bemiddelen. Ook in andere situaties kun je de ZorgConsulent vragen om te bemiddelen.

Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je

Live chat via ONVZ

Ga naar onvz.nl om te chatten

Stel een vraag

Stuur een bericht op Whatsapp

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

06 82 76 81 83
Meer contactopties