2023

Medisch-specialistische revalidatie

Heb je door ziekte of een ongeval (tijdelijk) problemen met bijvoorbeeld bewegen? Dan kan revalidatie helpen om zo goed mogelijk verder te gaan met je leven.

Dit krijg je vergoed

Revalideren kan vaak in de ‘eerstelijn’. Daarmee bedoelen we dat je fysiotherapie, oefentherapie of Ergotherapie krijgt. Maar soms is je situatie te complex. Dan krijg je medisch-specialistische revalidatie.

Jaaah basis vergoedt medisch-specialistische revalidatie door een revalidatiearts. Die stelt een indicatie en bepaalt wat voor jou de beste behandeling is.

Stelt de revalidatiearts vast dat je intensieve behandeling nodig hebt door een team van verschillende zorgverleners? Dan is dat interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie. Dat vergoedt Jaaah basis als je aan alle 6 voorwaarden hieronder voldoet:

 1. je hebt problemen met bewegen, communiceren, je denkvermogen of gedrag. Dit komt door stoornissen of
  aandoeningen in het bewegingsapparaat, het zenuwstelsel, het hart- of longsysteem, of oncologische
  aandoeningen
 2. je hebt problemen op meer gebieden (bijvoorbeeld mobiliteit, zelfverzorging en communicatie), en die
  problemen hangen met elkaar samen
 3. behandeling door een team van verschillende zorgverleners geeft beter resultaat om een handicap te
  voorkomen, verminderen of overwinnen
 4. naar inschatting van je arts levert adequate behandeling in de eerste lijn (door bijvoorbeeld huisarts,
  psycholoog en fysiotherapeut) onvoldoende resultaat op
 5. je kunt door deze zorg zelfstandig blijven functioneren, of zoveel zelfstandigheid behouden die met je
  beperkingen redelijkerwijs mogelijk is. Of je kunt bijvoorbeeld weer geheel of gedeeltelijk functioneren binnen
  je gezin, school of werk
 6. een revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de revalidatiezorg
Krijg je interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie en verwacht je revalidatiearts betere of snellere resultaten als je wordt opgenomen? Dan vergoedt Jaaah basis ook de opname in een ziekenhuis of
revalidatiecentrum.

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan vergoeden wij je zorg niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een zorgverlener met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke zorgverleners we een contract hebben.

Zorgzoeker
 • Voordat je naar de revalidatiearts gaat, moet je een verwijzing hebben van je huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts of 
  medisch specialist.
 • Ga je naar een zorgverlener met wie wij geen contract hebben? Dan moet je voor interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie zonder opname vooraf toestemming van ons hebben.

  Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

 • In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

 • Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de revalidatiezorg die revalidatieartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

Stel een vraag

Stuur een bericht op Whatsapp

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

06 82 76 81 83
Meer contactopties