2023

Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Heb je ernstige problemen met zien of horen? Of met spraak of taal? Zintuiglijk gehandicaptenzorg kan je dan helpen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Die krijg je van een team van specialisten uit verschillende vakgebieden, bijvoorbeeld een psycholoog, orthopedagoog en ergotherapeut (multidisciplinair).

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt multidisciplinaire zintuiglijk gehandicaptenzorg als 1 van de volgende 3 situaties voor jou geldt:

 • je bent doof of slechthorend (auditieve beperking)
 • je bent blind of slechtziend (visuele beperking)
 • je bent jonger dan 23 jaar en hebt ernstige moeilijkheden met spraak en/of taal (een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis)

De zorg kan bestaan uit onderzoek van je beperking, maar kan ook gericht zijn op het opheffen of compenseren ervan, door bijvoorbeeld het aanleren van brailleschrift of gebarentaal. Gezinsleden of verzorgers kunnen bij de
behandeling betrokken worden, zodat ook zij bijvoorbeeld gebarentaal kunnen leren. Ook het psychisch leren omgaan met je beperking maakt onderdeel uit van de zorg.

Meestal hoef je niet opgenomen te worden. Maar als je behandeling alleen kan slagen met een tijdelijke opname, dan vergoedt Jaaah basis die ook.

 • Instelling voor zintuiglijk gehandicaptenzorg, die:

  • wettelijk is toegelaten voor de zorg en aangesloten is bij VIVIS of SIAC, en
  • een kwaliteitskeurmerk ISO of HKZ heeft

  Een multidisciplinair team verleent de zorg.

  • ondersteuning bij maatschappelijk functioneren (bijvoorbeeld een doventolk)
  • complexe, langdurige en levensbrede zorg aan volwassen doofblinden en
   prelinguaal doven
 • Als je blind of slechtziend bent en je je niet zonder begeleiding kunt verplaatsen, geldt de vergoeding Ziekenvervoer.

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan vergoeden wij je zorg niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een zorgverlener met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke zorgverleners we een contract hebben.

Zorgzoeker
 • Van wie je een verwijzing moet hebben, ligt aan je beperking:

  • bij een auditieve of communicatieve beperking: van een medisch specialist of klinisch fysicus-audioloog van een audiologisch centrum, volgens de richtlijnen van de
   FENAC
  • bij een visuele beperking: van een medisch specialist, volgens de richtlijnen ‘Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing’ van het NOG. Ben je 18 jaar of ouder en heb je een eenvoudige revalidatievraag? Dan heb je geen nieuwe verwijzing nodig

  Heb je na de eerste verwijzing een nieuwe zorgvraag, maar is er aan je aandoening niks veranderd? Dan kan ook je huisarts of jeugdarts je verwijzen.

 • Als je moet worden opgenomen, moet je vooraf toestemming van ons hebben.

  Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

 • In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

 • Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de multidisciplinaire zorg gericht op het leren omgaan met, het opheffen of het compenseren van je beperking, met als doel je zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • Bij een onderbreking van maximaal 30 dagen geldt de opname als doorlopend. Dagen dat je buiten het ziekenhuis bent voor vakantie- of weekendverlof tellen wel mee voor het volmaken van de 3 jaar.

Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

Stel een vraag

Stuur een bericht op Whatsapp

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

06 82 76 81 83
Meer contactopties