2021

De verzekeringen van Jaaah

Bijna iedereen in Nederland moet een basisverzekering hebben. De basisverzekering vergoedt zorg van onder meer je huisarts, het ziekenhuis, de ggz, de ambulance en voor kinderen tot 18 jaar ook de tandarts. De overheid bepaalt wat de basisverzekering vergoedt.

Met de Jaaah basis kunt je terecht bij artsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners met wie wij een contract hebben. Bijna altijd gewoon bij je eigen huisarts, ziekenhuis en tandarts. Ga je liever naar een zorgverlener met wie we geen contract hebben? Dat kan ook. Maar dan moet je soms bijbetalen. Want er gelden dan maximale vergoedingen.


Jaaah heeft ook aanvullende verzekeringen. Deze breiden de vergoedingen van de Jaaah basis uit. Daarover vertellen we je zo meer.

Over onze verzekeringen 


1.
Jaaah basis is een naturaverzekering. Je hebt recht op zorg en onze diensten zorgadvies en zorgbemiddeling.

Wij maken met zorgverleners afspraken over de prijs, kwaliteit en beschikbaarheid van zorg. Deze afspraken staan in de contracten met de zorgverleners. Als je naar een zorgverlener gaat met wie wij een contract hebben, handelen wij voor jou de rekening af met de zorgverlener. Daar heb je dan geen omkijken naar. Je vindt de zorgverleners met een contract in de Zorgzoeker op onze site.

Ga je naar een zorgverlener met wie wij geen contract hebben? Dan gelden er maximale vergoedingen. Dan moet je misschien zelf bijbetalen. De maximale vergoedingen staan in ons overzicht maximale vergoedingen 2021 en op jaaah.nl. Soms moet je zelf de hele rekening betalen en die dan bij ons declareren. Wij betalen je dan snel. Zo hoef je zelf niet alles voor te schieten.

Zorg van huisarts en tandarts is verzekerd op basis van restitutie. Die zorg vergoeden we bij alle huisartsen en tandartsen volledig. Dus ook als de zorgverlener geen contract met ons heeft.

We vergoeden ook altijd volledig (volgens algemene regel 26) bij spoedgevallen in Nederland, bijvoorbeeld als je met spoed naar het ziekenhuis moet.


Als wij hierna van Jaaah spreken, of van ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen we
ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V.
als het over de Jaaah basis gaat. En ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. als het over aanvullende verzekeringen gaat.

Onze verzekeringen zijn:

a. Jaaah basis

b. aanvullende verzekeringen:

  • Jaaah fysio
  • Jaaah tand
  • Jaaah tand bij een ongelukje

2.
Op onze site jaaah.nl staat:

  • welke zorg en diensten verzekerd zijn
  • wie die zorg mag geven
  • welke voorwaarden verder gelden
  • in onze Zorgzoeker: met welke zorgverleners wij een contract hebben
  • wat de vergoeding is bij zorgverleners zonder contract

De verzekeringen vergoeden zorg en diensten die medisch noodzakelijk zijn. Wat dat is, staat in algemene regel 24.

Wie de verzekering afsluit. Wie verzekerd is. En wie het bewijs van de verzekering krijgt

3.
Iedereen die volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) een basisverzekering moet hebben, kan een Jaaah basis (laten) afsluiten.   

4.
De persoon die een verzekering afsluit, heet officieel verzekeringnemer. Die noemen wij ‘hoofdverzekerde’. Een hoofdverzekerde kan een verzekering voor zichzelf afsluiten. En voor zijn minderjarige kinderen. De persoon die verzekerd is, is de verzekerde. Als je een verzekering afsluit voor jezelf ben je hoofdverzekerde én verzekerde.

5.
De hoofdverzekerde krijgt van ons de zorgpolis. Dat is het bewijs van de verzekering. Op de zorgpolis staat wie er verzekerd is. En welke verzekeringen zijn afgesloten.

Welke regels de verzekering en de premie bepalen

6.
De algemene regels en de vergoedingen bepalen de Jaaah basis en de aanvullende verzekeringen.   

7.
Ook de Zorgverzekeringswet en de regelingen die daarbij horen, bepalen de Jaaah basis. Die regelingen zijn onder andere het Besluit zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering. Verder zijn ook andere wetten en regelingen van toepassing. Die kunnen we hier niet allemaal noemen.

8.
Wijken de algemene regels of vergoedingen van de Jaaah basis af van de Zorgverzekeringswet? Dan geldt die wet.

9.
De Jaaah basis en de aanvullende verzekeringen zijn ook gebaseerd op de informatie die je aan ons hebt gegeven, zoals bij de aanvraag.

10.
Bij de algemene regels hoort de premietabel. Daarin staan de basispremies van de verzekeringen. En kortingen en toeslagen.

11.
En bij de vergoedingen hoort het overzicht maximale vergoedingen 2021. Daarin staat hoeveel wij maximaal vergoeden als je naar een zorgverlener gaat met wie wij geen contract hebben.

Ga naar:

Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je

Live chat via ONVZ

Ga naar onvz.nl om te chatten

Stel een vraag

Stuur een bericht op Whatsapp

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

06 82 76 81 83
Meer contactopties