2023

4. Neee, je gaat weg! Of Jaaah beëindigt de verzekering

We hopen natuurlijk dat je bij ons blijft. Wil je de verzekering toch beëindigen? Hier lees je hoe en wanneer dat kan.

Opzeggen

67. Je zegt de verzekering op

De hoofdverzekerde kan de verzekering elk jaar opzeggen. Dit kan via de Jaaah app. Als de opzegging op 31 december bij ons binnen is, eindigt de verzekering op 1 januari van het volgende jaar.

In 5 gevallen kan de hoofdverzekerde ook tijdens het jaar opzeggen:

 • als je nog in de bedenktijd van algemene regel 18 zit
 • als je van werkgever verandert en bij je oude én nieuwe werkgever deelneemt aan een collectieve verzekering. De opzegging moet dan binnen 1 maand na het einde van je oude dienstverband bij ons binnen zijn. De opzegging gaat in op de 1e dag van de volgende maand. Anders loopt de oude verzekering nog door tot 1 januari van het volgende jaar. De korting van de collectieve verzekering geldt dan niet meer
 • als de hoofdverzekerde iemand anders verzekerd heeft en deze verzekerde een nieuwe verzekering krijgt. De oude verzekering eindigt op het moment dat de nieuwe verzekering ingaat. De opzegging moet wel op dat moment bij ons binnen zijn. Anders loopt de oude verzekering nog door in de maand waarin wij de opzegging ontvangen en de maand daarna
 • als wij de verzekering of de premie tussentijds wijzigen volgens algemene regel 66. De verzekering eindigt op de datum waarop de wijziging zou ingaan. Je moet dan wel opzeggen voordat de wijziging ingaat. Of binnen 1 maand nadat de hoofdverzekerde bericht over de wijziging heeft gekregen. Opzeggen kan niet als de wijziging het gevolg is van het veranderen van een wettelijke bepaling. Of als de wijziging in je voordeel is
 • als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) je laat weten dat wij medische gegevens over je hebben bekeken die niet voor ons bestemd waren. Wij zullen dat nooit doen. De opzegging moet binnen 6 weken na het bericht van de NZa bij ons binnen zijn. Je verzekering eindigt dan op de 1e dag van de 2e maand na je opzegging

Jaaah tand kan de hoofdverzekerde ook tijdens het jaar opzeggen als je in een Wlz-instelling verblijft en in die instelling behandeling krijgt. Jaaah tand eindigt dan op de 1e dag van de maand volgend op die waarin wij de opzegging hebben ontvangen.

68. Opzeggen basisverzekering via CAK

Als het CAK je bij ons heeft verzekerd, kan je de eerste 12 maanden niet opzeggen. Daarna wel, ook tijdens het jaar. Het CAK is een organisatie van de overheid. Die kijkt wie geen basisverzekering heeft, maar er wel een moet hebben. Als het nodig is, sluit het CAK dan een basisverzekering af. En kiest zelf de verzekeraar.

Je kan die verzekering binnen 14 dagen opzeggen als je laat zien dat je wél een basisverzekering had.

Soms eindigt de Jaaah basis zonder opzegging

69. Geen recht op de Jaaah basis

Blijkt na het afsluiten van de Jaaah basis dat je hier geen recht op hebt? Dan eindigt deze vanaf de ingangsdatum. Of de datum waarop je er geen recht meer op had. Je hebt bijvoorbeeld geen recht op een basisverzekering van Jaaah als je werkt in een ander EU-land. Dan moet je in dat land een zorgverzekering afsluiten.

Heb je al premie betaald? Dan betalen wij die terug. Zorgkosten die wij hebben vergoed, halen wij hier van af. Zijn de door ons betaalde zorgkosten hoger dan de betaalde premie? Dan moet je ons het verschil terugbetalen.

70. Beëindiging bij overlijden

De verzekeringen eindigen op de dag nadat verzekerde is overleden. Teveel betaalde premie betalen wij terug of verrekenen wij.

71. Als onze vergunning wordt ingetrokken

De Jaaah basis eindigt ook als onze vergunning als schadeverzekeraar zou worden ingetrokken. Je krijgt daarvan minimaal 2 maanden vooraf bericht.

Soms beëindigen wij de verzekering

72. Wijzigen aanvullende verzekering van kinderen

Beëindig je de aanvullende verzekering, of verlaag je die? Of doen wij dat? Dan beëindigen we ook de aanvullende verzekeringen van de kinderen, of verlagen die.

73. Beëindigen aanvullende verzekering zonder recht op de basisverzekering

Wij beëindigen je aanvullende verzekering(en) als je Jaaah basis eindigt omdat je geen recht meer hebt op een (Nederlandse of buitenlandse) basisverzekering.

74. Beëindigen aanvullende verzekering als je niet (op tijd) betaalt

Wij kunnen de aanvullende verzekering(en) beëindigen als je niet op tijd betaalt. Voor wij je verzekering(en) beëindigen, doorlopen wij de volgende stappen.

Wij verrekenen met wat je van ons tegoed hebt

Wij kunnen niet (op tijd) betaalde premies verrekenen met kosten die je declareert. Of met andere bedragen die je van ons tegoed hebt. Andersom mag jij de premie die je moet betalen niet verrekenen met vergoedingen die je nog van ons krijgt.

Aanmaning

Als je de premie niet (op tijd) betaalt, sturen wij een aanmaning. Dat doen wij ook als je zorgkosten die wij hebben voorgeschoten niet (op tijd) terugbetaalt.

Beëindiging

Betaal je het openstaande bedrag niet (op tijd)? Dan kunnen wij jouw aanvullende verzekering(en) beëindigen. Dat doen wij dan vanaf de datum waarop je de premie of kosten had moeten betalen.

75. Bedreiging of intimidatie

Wij kunnen de verzekering(en) ook beëindigen als je onze medewerkers bedreigt of intimideert. Of als je onze eigendommen beschadigt.

Als je fraudeert

76. Fraude

Bij fraude overtreed je bewust een regel of je laat dit doen om er zelf beter van te worden. Of om er iemand anders beter van te laten worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als je met onjuiste of onvolledige informatie bij ons een verzekering afsluit of probeert af te sluiten. Of van ons een vergoeding of dienst krijgt of probeert te krijgen waarop je geen recht hebt.

Voorbeelden van fraude zijn:

 • je stuurt ons vervalste stukken
 • je geeft ons bewust een onjuist beeld van je situatie
 • je vermeldt bij een declaratie iets wat niet waar is
 • je houdt informatie achter die voor ons van belang is

77. Onderzoek naar fraude

Bij een vermoeden van fraude doen wij onderzoek. Wij houden ons aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit. Daarin staan afspraken van verzekeraars over het aanpakken van fraude.

78. Maatregelen bij fraude

Is fraude vastgesteld? Dan kunnen dit de gevolgen zijn:

 • rekeningen waarmee is gefraudeerd vergoeden wij niet
 • rekeningen die wij onterecht aan jou of je zorgverlener hebben betaald moet je aan ons terugbetalen
 • kosten van het fraudeonderzoek zijn voor jouw rekening
 • wij kunnen aangifte doen bij de politie
 • wij kunnen je gegevens (laten) opnemen in de registers die in algemene regel 62 staan
 • wij kunnen je verzekering(en) met terugwerkende kracht beëindigen tot de datum van de fraude
 • wij kunnen je tot 5 jaar daarna weigeren voor een nieuwe verzekering

Als je niet tevreden bent of een klacht hebt

Wij doen steeds ons best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Wil je een klacht indienen? Hieronder staat hoe dat kan.

79. Een klacht indienen

Ben je het niet eens met onze beslissing? Of ontevreden over onze dienstverlening? Dan kan je bij onze Klachtenservice een klacht indienen. Je ontvangt een bevestiging als je klacht bij ons binnen is. Wij reageren binnen 10 werkdagen inhoudelijk op je klacht. Gaat het langer duren? Dan hoor je dat van ons.

80. Met je klacht naar de SKGZ

Ben je niet tevreden met onze reactie? Of reageren wij niet? Dan kan je je klacht voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De procedure bij de SKGZ verloopt als volgt.

Eerst probeert de Ombudsman Zorgverzekeringen je klacht op te lossen door bemiddeling. Lukt dat niet? Dan kan je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Meer informatie vind je op de site skgz.nl/procedure. Daar staat ook hoe je je klacht bij de SKGZ kunt indienen.

Je moet de klacht op tijd bij de SKGZ indienen. De SKGZ heeft 4 termijnen.

Heb je een reactie van ons gekregen? Je kan je klacht tot 1 jaar na onze reactie indienen bij de Ombudsman.

Hebben wij niet gereageerd? Je kan je klacht tot 1 jaar na je vraag aan Jaaah indienen bij de Ombudsman.

Heeft de Ombudsman je probleem volgens jou niet opgelost? En wil je je klacht daarom voorleggen aan de Geschillencommissie? Dan moet je dat doen binnen 90 dagen na het bericht van de Ombudsman dat (verder) bemiddelen volgens hem niet mogelijk is.

Wil je je klacht direct aan de Geschillencommissie voorleggen? Dan gelden dezelfde termijnen als voor het indienen van een klacht bij de Ombudsman.

Naar de rechter kan ook

Je kan je klacht ook voorleggen aan de burgerlijke rechter. Dan kan je niet meer naar de SKGZ.

81. Een klacht over onze formulieren

Is je klacht dat onze formulieren te ingewikkeld of overbodig zijn? Dan kan je deze ook bij de NZa indienen. Telefonisch of per e-mail.

Nederlandse Zorgautoriteit

Informatielijn: 088 770 87 70

E-mail: informatielijn@nza.nl

Recht dat van toepassing is

82. De verzekeringen vallen onder Nederlands recht

Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

Stel een vraag

Stuur een bericht op Whatsapp

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

06 82 76 81 83
Meer contactopties