Ambulancevervoer

Moet je met spoed naar het ziekenhuis, of mag je alleen liggend vervoerd worden? Dat kan met een ambulance.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt medisch noodzakelijk ambulancevervoer over een reisafstand van maximaal 200 km (enkele reis). Dus alleen als gebruik van openbaar vervoer, taxi of eigen auto medisch onverantwoord is. In bepaalde gevallen, zoals bij een ongeval, vergoedt Jaaah basis ook vervoer door een (trauma)helikopter.

Het moet gaan om vervoer in de volgende situaties:

  • naar een zorgverlener of een instelling waar je zorg krijgt uit de basisverzekering
  • naar een instelling waar je wordt opgenomen met een Wlz-indicatie
  • vanaf een Wlz-instelling (zoals een verpleeghuis of een gehandicapteninstelling) naar een zorgverlener of een instelling, als je daar vanuit de Wlz onderzoek of behandeling krijgt. Onder behandeling valt ook het aanmeten en passen van een prothese
  • als je jonger bent dan 18 jaar: naar een zorgverlener of ggz-instelling waar je zorg krijgt uit de Jeugdwet

In al deze situaties vergoedt Jaaah basis zo nodig ook het vervoer terug naar je huis. Of, als je thuis niet de nodige verzorging kunt krijgen, naar de plek waar je verzorgd wordt.

Wat niet vergoed wordt

  • ambulancevervoer naar dagbesteding of dagbehandeling in een Wlz-instelling

Andere vergoedingen

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

Bij niet-spoedeisende zorg regelt je zorgverlener de ambulance.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Je moet toestemming van ons hebben voor:

  • vervoer over een grotere afstand dan 200 km in niet-spoedeisende situaties
  • vervoer met een ander vervoermiddel in niet-spoedeisende situaties

De aanvraag moet uitleggen waarom ambulancevervoer noodzakelijk is, en waarom de grotere afstand of het andere vervoermiddel nodig is. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt.