Anticonceptie

Wil je een zwangerschap voorkomen? Met anticonceptie kan dat.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt de volgende anticonceptiemiddelen, als je jonger dan 21 jaar bent:

 1. anticonceptiepil
 2. prikpil
 3. anticonceptiepleister
 4. anticonceptiering
 5. anticonceptiestaafje
 6. hormoonspiraaltje
 7. koperspiraaltje
 8. pessarium

Jaaah basis vergoedt de middelen met hormonen (1 tot en met 6) ook als je 21 jaar of ouder bent en je endometriose (aandoening van het baarmoederslijmvlies) of bloedarmoede door hevig bloedverlies (menorragie) hebt. En let op: laat je een anticonceptiemiddel plaatsen (of verwijderen) door een gynaecoloog? Dan geldt de vergoeding Medisch specialist. Je leeftijd maakt dan niet uit.

Heb je Jaaah beter?

Die vergoedt tot maximaal  50 per kalenderjaar:

 • de bovenstaande anticonceptiemiddelen, als je 21 jaar of ouder bent
 • de eigen bijdrage, als Jaaah basis de middelen vergoedt

Dit maximale bedrag geldt voor de middelen en de eigen bijdrage samen.

Heb je Jaaah best?

Die vergoedt de bovenstaande anticonceptiemiddelen en de eigen bijdrage daarvoor helemaal.

Hier kun je terecht

Anticonceptiemiddelen haal je bij:

 • apotheek
 • apotheekhoudende huisarts

Een anticonceptiestaafje of spiraaltje laat je plaatsen (of verwijderen) door:

 • huisarts
 • verloskundige
 • gynaecoloog

Let op: bij de gynaecoloog is het anticonceptiestaafje of spiraaltje onderdeel van de behandeling. Je koopt het dan niet zelf.

Hier kun je terecht

Anticonceptiemiddelen haal je bij:

 • apotheek
 • apotheekhoudende huisarts

Een anticonceptiestaafje of spiraaltje laat je plaatsen (of verwijderen) door:

 • huisarts
 • verloskundige
 • gynaecoloog

Let op: bij de gynaecoloog is het anticonceptiestaafje of spiraaltje onderdeel van de behandeling. Je koopt het dan niet zelf.

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Ja, in sommige gevallen

Voor sommige anticonceptiemiddelen met hormonen betaal je een eigen bijdrage. Deze eigen bijdragen zijn totaal nooit meer dan  250 per kalenderjaar. Hierin tellen ook de eigen bijdragen van (andere) geneesmiddelen mee. Daarboven vergoedt Jaaah basis de eigen bijdragen. Op medicijnkosten.nl kun je zien of er een eigen bijdrage geldt. Jaaah beter en Jaaah best vergoeden de eigen bijdrage voor anticonceptiemiddelen voor een deel of helemaal. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in sommige gevallen

Je betaalt eigen risico voor:

 • het anticonceptiemiddel als je 18 jaar of ouder bent en Jaaah basis het middel vergoedt
 • het plaatsen en verwijderen van een anticonceptiestaafje of spiraaltje door de verloskundige of gynaecoloog als je 18 jaar of ouder bent

Voor het plaatsen en verwijderen bij de huisarts betaal je geen eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, in de meeste gevallen

Voor anticonceptiemiddelen moet je een voorschrift hebben van je (huis)arts, medisch specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant
De physician assistant mag zelfstandig sommige onderzoeken uitvoeren, injecties geven en geneesmiddelen voorschrijven. Hij kan ook werken onder leiding van een medisch specialist
. Alleen niet voor een pessarium of koperspiraaltje.

Voor het plaatsen of verwijderen van een spiraaltje of anticonceptiestaafje door de gynaecoloog moet je een verwijzing hebben van je huisarts of verloskundige.

Toestemming

Nee, geen toestemming

Je hoeft voor deze zorg geen toestemming te vragen.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Het pessarium en koperspiraaltje zijn ook hulpmiddelen

Daarom zijn de basisregels hulpmiddelen ook van toepassing.

Je krijgt een vaste afleverhoeveelheid mee

Per recept vergoeden wij de kosten van de anticonceptiepil voor maximaal 1 jaar.