Brillenglazen en lenzen bij medische indicatie

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt lenzen als 1 van deze situaties voor jou geldt:

  • correctie van je ogen is nodig door een medische aandoening of trauma, en lenzen helpen beter dan brillenglazen om scherp of goed te zien, of
  • je bent jonger dan 18 jaar en je hebt pathologische myopie (vorm van bijziendheid), met een sterkte van ten minste -6

Jaaah basis vergoedt brillenglazen of filterglazen als je jonger bent dan 18 jaar én 1 van deze situaties voor jou geldt:

  • Jaaah basis zou lenzen met medische indicatie vergoeden maar je hebt liever een bril
  • je bent aan 1 of beide ogen geopereerd voor een afwijking aan je lens
  • je kijkt scheel omdat je verziend bent (zuivere accomodatieve esotropie)

Hier kun je terecht

  • leverancier van brillenglazen of filterglazen en lenzen

Wat niet vergoed wordt

  • brillenglazen of filterglazen als je 18 jaar of ouder bent
  • brilmonturen

Andere vergoedingen

Ook andere hulpmiddelen kunnen helpen bij problemen met zien:

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Ja, eigen bijdrage

Je betaalt een eigen bijdrage voor brillenglazen of filterglazen van  59,50 per glas, tot maximaal  119 per kalenderjaar. Voor lenzen is dat  59,50 per lens, als je deze langer dan 1 jaar kunt gebruiken. En  59,50 per te corrigeren oog per kalenderjaar als je de lenzen korter dan 1 jaar kunt gebruiken. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben van je oogarts.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je de brillenglazen of lenzen koopt, moet je toestemming hebben. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier.

Laatste puntjes...

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.