Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg

Als je zorg nodig hebt, kun je hiervoor meestal ook naar het buitenland. Dat is zorg die gepland kan worden, maar die je niet meteen nodig hebt. Lees wel wat hieronder staat, want Jaaah basis vergoedt dat niet altijd, of niet alles.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt niet-spoedeisende zorg in het buitenland tot onze maximale vergoedingen. Als bij de vergoedingen staat dat Jaaah basis die zorg vergoedt. De voorwaarden die daar staan, gelden ook als je voor de zorg naar het buitenland gaat.

Zorg in het buitenland is vaak duurder dan zorg in Nederland. De rest moet je dan zelf betalen.

Jaaah basis vergoedt de kosten van zorg in het buitenland boven onze maximale vergoedingen in 2 situaties. Als je zorg nodig hebt die Jaaah basis wel vergoedt maar:

 1. je moet daar gezien je medische situatie te lang op wachten, of
 2. je kunt die in Nederland niet krijgen

Woon je in een EU- of EER-land of Zwitserland en ga je voor zorg naar een ander EU- of EER-land of Zwitserland? Dan is in die situaties soms vergoeding mogelijk volgens de regels van het land waar je de behandeling krijgt.

Waar kan ik terecht? Wat zijn de voorwaarden?

Voor zorg in het buitenland gelden dezelfde voorwaarden als voor zorg in Nederland, bijvoorbeeld of je een verwijzing nodig hebt, of toestemming vooraf. Kijk dus bij de vergoeding als je wilt weten welke voorwaarden gelden, en bij welke soort zorgverleners je terecht kunt.

Let op! Wij hebben geen contracten met zorgverleners in het buitenland
Kies je voor een zorgverlener in het buitenland? Dan vergoeden wij je zorg mogelijk niet helemaal. Ook voor de maximale vergoedingen kijk je bij de betreffende vergoeding. Ga je bijvoorbeeld naar een medisch specialist in het buitenland? Kijk dan bij de vergoeding Medisch specialist voor de maximale vergoedingen.

Wat niet vergoed wordt

 • zorg die niet voldoet aan de voorwaarden van Jaaah basis
 • extra kosten in verband met een één- of tweepersoonskamer
 • hogere lonen voor artsen of kosten die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld bij inzet van een Chefarzt of Oberarzt (Duitsland) of supplementen (België)
 • administratiekosten die je maakt omdat je voor de behandeling naar het buitenland gaat. Bijvoorbeeld als het ziekenhuis kosten rekent, omdat ze je dossier uit Nederland moeten beoordelen en verwerken
Waar kan ik terecht? Wat zijn de voorwaarden?

Voor zorg in het buitenland gelden dezelfde voorwaarden als voor zorg in Nederland. Kijk dus bij de vergoeding als je wilt weten welke voorwaarden er gelden. En bij welke zorgverleners je terecht kunt.

Let op! Wij hebben geen contracten met zorgverleners in het buitenland

Kies je voor een zorgverlener in het buitenland? Dan vergoeden wij je zorg mogelijk niet helemaal. Ook voor de maximale vergoedingen kijk je bij de betreffende vergoeding. Ga je bijvoorbeeld naar een medisch specialist in het buitenland? Kijk dan bij de vergoeding Medisch specialist voor de maximale vergoedingen.

Andere vergoedingen

Voor zorg in het buitenland die je onverwacht nodig hebt, dus die je meteen moet krijgen, geldt de vergoeding Buitenland: spoedeisende zorg.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Ja, in sommige gevallen

Als je in Nederland voor de zorg een eigen bijdrage zou moeten betalen, is dat ook zo als je de zorg in het buitenland krijgt. Of, als je kiest voor vergoeding volgens plaatselijke regels, als je volgens die regels een eigen bijdrage moet betalen. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, meestal

Als de zorg in Nederland onder je eigen risico valt, is dat ook zo als je die zorg in het buitenland krijgt. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, bijna altijd

Als je voor de zorg of het geneesmiddel in Nederland een verwijzing of voorschrift nodig hebt, geldt dat ook in het buitenland. Je moet die hebben voordat je de zorg in het buitenland krijgt.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Voor zorg in het buitenland moet je toestemming van ons hebben in 3 situaties:

 • als je voor de zorg in Nederland toestemming moet hebben, geldt dat ook in het buitenland
 • voor opname of dagopname
  Je gaat op de dag van behandeling - met dagverpleging - weer naar huis. Je overnacht dus niet in het ziekenhuis
 • als je de zorg in Nederland niet (tijdig) kunt krijgen (ook als je vergoeding wilt volgens de regels van het land waar je de behandeling krijgt)

Help me even: toestemming vragen

Ook als er geen toestemming nodig is, raden we je aan om ziekenhuiszorg in het buitenland aan te vragen. Zo voorkom je vervelende (financiële) verrassingen achteraf.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld dat rekeningen duidelijk moeten zijn, en in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans. En welke wisselkoers wij gebruiken voor rekeningen in een andere muntsoort dan de euro.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Het moet gaan om de zorg die normaal gesproken wordt verleend. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Een second opinion kan ook

Twijfel je over de gestelde diagnose of voorgestelde behandeling? Jaaah basis vergoedt een second opinion door een andere arts. Daarvoor kun je ook naar het buitenland. Maar de buitenlandse arts neemt de behandeling niet over. Met het oordeel van de buitenlandse arts ga je terug naar je eigen specialist in Nederland. Als je aan alle voorwaarden voldoet, vergoedt Jaaah basis die second opinion. Daarbij gelden onze maximale vergoedingen.