Buitenland: spoedeisende zorg

Ben je in het buitenland en heb je onverwachts zorg nodig, bijvoorbeeld door een ongeval of plotselinge ziekte? Dat is spoedeisende zorg, dus zorg die je meteen moet krijgen en die niet kan wachten tot je weer terug bent in eigen land.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt spoedeisende zorg in het buitenland tot maximaal de wettelijke of marktconforme prijs in Nederland. Als bij de vergoedingen staat dat Jaaah basis die zorg vergoedt.

Of: je kiest voor vergoeding volgens plaatselijke regels

Woon je in een EU-, EER- of verdragsland en krijg je de spoedeisende zorg in een ander EU-, EER- of verdragsland? Dan kun je ook kiezen voor vergoeding volgens de plaatselijke regels. Door gebruik te maken van je Europese zorgpas (EHIC) of een Verdragsformulier 111.

Wat niet vergoed wordt

  • zorg die niet voldoet aan de voorwaarden van Jaaah basis

Andere vergoedingen

Voor zorg waarvan je al wist dat je die moet krijgen, en zorg die kan wachten tot je weer terug bent in eigen land, geldt de vergoeding Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Ja, in sommige gevallen

Als je in Nederland voor de zorg een eigen bijdrage zou moeten betalen, is dat ook zo als je de zorg in het buitenland krijgt. Of, als je kiest voor vergoeding volgens plaatselijke regels, als je volgens die regels een eigen bijdrage moet betalen.
Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, meestal

Als de zorg in Nederland onder je eigen risico valt, is dat ook zo als je die zorg in het buitenland krijgt.
Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift/verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

Je kunt direct naar een zorgverlener voor deze zorg.

Toestemming

Nee, geen toestemming

Je hoeft voor deze zorg geen toestemming te vragen.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld dat rekeningen duidelijk moeten zijn, en in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans. En welke wisselkoers wij gebruiken voor rekeningen in een andere muntsoort dan de euro.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Het moet gaan om de zorg die normaal gesproken wordt verleend. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Je kunt gebruik maken van onze alarmcentrale Zorgassistance

Krijg je in het buitenland problemen met je gezondheid? Onze alarmcentrale Zorgassistance
+31 (0)88 668 97 77
 staat voor je klaar. En kan veel regelwerk uit handen nemen.