Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg

Als je zorg nodig hebt, kun je meestal ook naar het buitenland. Lees wel wat hieronder staat, want Jaaah basis vergoedt dat niet altijd, of niet alles.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt niet-spoedeisende zorg in het buitenland tot onze maximale vergoedingen. Als bij de vergoedingen staat dat Jaaah basis die zorg vergoedt. De voorwaarden die daar staan, gelden ook als je voor de zorg naar het buitenland gaat.

Zorg in het buitenland is vaak duurder dan zorg in Nederland. De rest moet je dan zelf betalen.

Jaaah basis vergoedt de kosten boven onze maximale vergoedingen in 2 situaties. Namelijk als je zorg nodig hebt die Jaaah basis wel vergoedt maar:

  • je kunt die in Nederland niet krijgen, of
  • je moet daar gezien je medische situatie te lang op wachten

Je moet wel vooraf contact opnemen met onze ZorgConsulent. Doe je dat niet en hadden wij de zorg voor je kunnen regelen? Dan betaal je, als de zorg in het buitenland duurder was, het verschil zelf.

Woon je in een EU- of EER-land of Zwitserland en ga je voor zorg naar een ander EU- of EER-land of Zwitserland? Dan is vergoeding volgens de plaatselijke regels mogelijk, als 1 van de situaties hierboven voor jou geldt. Je moet daarvoor wel een S2-formulier meenemen naar de zorgverlener. Dat formulier vraag je bij ons aan. Doe dat op tijd, voordat de behandeling begint. Wij hebben 5 werkdagen nodig om je aanvraag te beoordelen.

Wat niet vergoed wordt

  • zorg die niet voldoet aan de voorwaarden van Jaaah basis

Waar kan ik terecht? Wat zijn de voorwaarden?

Voor zorg in het buitenland gelden dezelfde voorwaarden als voor zorg in Nederland, bijvoorbeeld of je een verwijzing nodig hebt, of toestemming vooraf. Kijk dus bij de vergoeding als je wilt weten welke voorwaarden gelden, en bij welke soort zorgverleners je terecht kunt.

Let op! Wij hebben geen contracten met zorgverleners in het buitenland
Kies je voor een zorgverlener in het buitenland? Dan vergoeden wij je zorg mogelijk niet helemaal. Ook voor de maximale vergoedingen kijk je bij de betreffende vergoeding. Ga je bijvoorbeeld naar een medisch specialist in het buitenland? Kijk dan bij de vergoeding Medisch specialist voor de maximale vergoedingen.

Andere vergoedingen

Voor zorg in het buitenland die je onverwacht nodig hebt, dus zorg die je meteen moet krijgen en die niet kan wachten tot je weer terug bent in eigen land, geldt de vergoeding Buitenland: spoedeisende zorg.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Ja, in sommige gevallen

Als je in Nederland voor de zorg een eigen bijdrage zou moeten betalen, is dat ook zo als je de zorg in het buitenland krijgt. Of, als je kiest voor vergoeding volgens plaatselijke regels, als je volgens die regels een eigen bijdrage moet betalen.
Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, meestal

Als de zorg in Nederland onder je eigen risico valt, is dat ook zo als je die zorg in het buitenland krijgt.
Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift/verwijzing

Ja, bijna altijd

Als je voor de zorg of het geneesmiddel in Nederland een verwijzing of voorschrift nodig hebt, is dat ook zo als je voor die zorg naar het buitenland gaat, of het geneesmiddel in het buitenland haalt.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Als je voor de zorg in Nederland toestemming nodig hebt, is dat ook zo als je voor die zorg naar het buitenland gaat. Een S2-formulier moet je altijd vooraf aanvragen.
Help me even: toestemming vragen

Ook als er geen toestemming nodig is, raden we je aan om contact met ons op te nemen voordat je naar een medisch specialist in het buitenland gaat. Zo voorkom je vervelende (financiële) verrassingen achteraf.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld dat rekeningen duidelijk moeten zijn, en in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans. En welke wisselkoers wij gebruiken voor rekeningen in een andere muntsoort dan de euro.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Het moet gaan om de zorg die normaal gesproken wordt verleend. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Werken of wonen in het buitenland moet je melden

Ga je in het buitenland werken of wonen, tijdelijk of vast? Dat kan gevolgen hebben voor je Jaaah basis. Daarom moet je dit aan ons melden. Wij laten je weten of je je verzekering kunt houden.