CPAP-apparaat

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt een CPAP(Continuous Positive Airway Pressure)-apparaat als je matige tot ernstige slaapapneu
Slaapapneu heet officieel Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS). Bij slaapapneu stopt de ademhaling tijdens je slaap vaak en voor meer dan 10 seconden
hebt. Maar alleen na een proefperiode met positief resultaat.

De minimale gebruikstermijn van een CPAP-apparaat is 5 jaar.

Hier kun je terecht

  • leverancier van CPAP-apparaten

Wat niet vergoed wordt

  • hulpmiddelen die alleen bedoeld zijn om snurken te verminderen
  • CPAP-apparaat als je een MRA gebruikt, behalve als je volgens de richtlijnen beide tegelijk nodig hebt

Andere vergoedingen

Ook andere hulpmiddelen kunnen helpen bij problemen met ademhalen:

Chronische ondersteuning van de ademhaling valt onder de vergoeding Mechanische beademing.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Nee, geen eigen risico

Je krijgt het CPAP-apparaat in bruikleen dus geldt het eigen risico niet. Koop je deze zelf? Dan geldt het eigen risico wel. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben van je longarts, KNO-arts of neuroloog.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je het CPAP-apparaat krijgt, moet je toestemming hebben. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier.

Laatste puntjes...

Je hebt elk jaar recht op onderhoud van je CPAP-apparaat

Elk jaar heb je recht op onderhoud van je CPAP-apparaat. De leverancier controleert je apparaat en vervangt de slang en het masker. Ga je naar een gecontracteerde leverancier? Dan regelt die dit voor je. Heb je een leverancier die geen contract met ons heeft? Dan moet je dit zelf met de leverancier regelen. En ons opnieuw toestemming vragen.

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.