Daisyspelers

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt de daisyspeler als je aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  1. je hebt een ernstige aandoening waardoor je beperkingen hebt met houding en beweging (motorische handicap), je bent blind of slechtziend of je bent uitbehandeld voor dyslexie
  2. door deze aandoening kun je niet zonder hulp lezen
  3. andere hulpmiddelen helpen niet genoeg en je hebt een daisyspeler nodig om te kunnen lezen

De minimale gebruikstermijn van een daisyspeler is 5 jaar.

Hier kun je terecht

  • leverancier van daisyspelers

Wat niet vergoed wordt

  • cd’s, andere apparatuur en bestanden waarin de audio(school)boeken of audiotijdschriften staan
  • abonnementen daarvoor
  • programma’s voor de daisyspeler (software)
  • een daisyspeler als je die alleen nodig hebt voor onderwijs of werk. Soms vergoedt het UWV de daisyspeler dan
  • behandeling voor dyslexie. Soms vergoedt de gemeente zo’n behandeling

Andere vergoedingen

Ook andere hulpmiddelen kunnen helpen als je slecht kunt lezen omdat je niet goed kunt bewegen:

Ook andere hulpmiddelen kunnen helpen als je slecht kunt lezen omdat je niet goed kunt zien:

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts. Heb je een daisyspeler nodig vanwege uitbehandelde dyslexie? Dan moet je een verklaring hebben van een orthopedagoog of gz-psycholoog, waarin staat dat je bent uitbehandeld. Een verklaring van je huisarts of via school is niet genoeg.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je de daisyspeler koopt, moet je toestemming hebben. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier. Heb je een daisyspeler nodig in verband met uitbehandelde dyslexie? Dan stuur je een verklaring mee van de orthopedagoog of gz-psycholoog, waarin staat dat je bent uitbehandeld, en een offerte van de leverancier.

Laatste puntjes...

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.