Diagnostiek voor eerstelijns zorg

Soms is er meer onderzoek nodig voordat je huisarts een diagnose kan stellen. Vaak kan hij dat zelf doen, maar soms stuurt hij je door. Ook andere zorgverleners kunnen dat doen. Die staan hieronder. Het gevraagde onderzoek gebeurt dan buiten de praktijk van je zorgverlener. Dit onderzoek buiten de praktijk is ‘diagnostiek voor eerstelijns zorg’.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt de volgende diagnostiek voor eerstelijns zorg:

 • laboratoriumonderzoek, zoals bloed- of urineonderzoek
 • beeldvormende diagnostiek, zoals een röntgenfoto of scan
 • functieonderzoek, zoals een hartfilmpje of longtest
Lees verder

Je huisarts of andere zorgverlener die de diagnostiek aanvraagt, krijgt de uitslag van het onderzoek en kan je dan verder behandelen.

De volgende zorgverleners in de eerste lijn kunnen de diagnostiek aanvragen:

 • huisarts
 • verloskundige, als dat nodig is voor zorg rondom zwangerschap en bevalling
 • jeugdarts, als dat nodig is voor zorg aan kinderen tot 4 jaar
 • specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten, als dat nodig is voor huisartsenzorg (ook tijdens Eerstelijns verblijf)
 • arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding, als dat nodig is voor individuele zorg bij (een risico op) deze ziekten

Vindt een andere zorgverlener, zoals de fysiotherapeut of je bedrijfsarts, de diagnostiek nodig? Dan moet je daarvoor eerst langs je huisarts.

Hier kun je terecht

Vaak moet je naar een prikpost, echocentrum of polikliniek voor het onderzoek. De diagnostiek wordt uitgevoerd door een:

 • eerstelijns diagnostisch centrum (EDC)
 • productiesamenwerkingsverband
  Een samenwerkingsverband van ziekenhuizen dat laboratoriumonderzoeken en andere diensten levert aan instellingen en eerstelijns zorgverleners
 • ziekenhuis
 • jeugdarts, voor diagnostische tests bij een vermoeden van koemelkallergie bij kinderen tot 4 jaar

Andere vergoedingen

Voor diagnostiek bij Prenatale screening gelden andere voorwaarden. Daarom staan deze ergens anders.

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, je eerstelijns zorgverlener moet de zorg aanvragen

Hierboven lees je welke zorgverleners dat kunnen doen.

Toestemming

Nee, geen toestemming

Je hoeft voor deze zorg geen toestemming te vragen.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: zorg die huisartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.