Dialyse

Je nieren halen afvalstoffen uit je bloed en regelen het vocht in je lichaam. Als je nieren niet meer goed werken, is soms een behandeling nodig om die functie over te nemen. Die behandeling heet dialyse.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt 2 vormen van dialyse en de zorg die erbij hoort:

 • onderzoek, behandeling en verpleging rond de dialyse
 • medicijnen
 • psychosociale begeleiding

De 2 vormen van dialyse zijn:

 • Hemodialyse (HD). Hierbij wordt een machine (kunstnier) aangesloten op een bloedvat. Je bloed stroomt door de kunstnier, die het bloed filtert op afvalstoffen en overtollig vocht. Daarna stroomt het bloed weer terug in je lichaam.
 • Peritoneaaldialyse (PD). Hierbij filtert je eigen buikvlies de afvalstoffen en overtollig vocht uit je bloed. Via een katheter komt een speciale vloeistof in je buikholte om de afvalstoffen en het vocht op te nemen. De vloeistof loopt daarna weer uit je buikholte.

Je krijgt die zorg in een ziekenhuis of dialysecentrum. Maar vaak kan het ook thuis.

Lees verder

Als je de dialyse thuis doet, krijg je meestal ondersteuning van het ziekenhuis of het dialysecentrum waar je behandeld wordt. Jaaah basis vergoedt deze ondersteuning. Je kunt denken aan:

 • opleiding en psychosociale begeleiding van jou, en je familie of mantelzorgers die je helpen bij de dialyse
 • het beschikbaar stellen van dialyse-apparatuur en wat daarbij hoort, regelmatige controle en onderhoud daarvan en vervanging van onderdelen als dat nodig is
 • chemicaliën, vloeistoffen en andere gebruiksartikelen (bijvoorbeeld een dialysestoel)
 • deskundige hulp van bijvoorbeeld een verpleegkundige

Hier kun je terecht

 • ziekenhuis
 • dialysecentrum
 • bij jou thuis

Andere vergoedingen

Bij thuisdialyse kun je ook andere kosten vergoed krijgen. Daarvoor geldt de vergoeding Woningaanpassing en overige kosten bij thuisdialyse.

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

Je bent al onder behandeling bij een medisch specialist. Voor de dialyse zelf is geen voorschrift of verwijzing nodig.

Toestemming

Nee, geen toestemming

Je hoeft voor deze zorg geen toestemming te vragen.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Dialyse tijdens vakantie in het buitenland

Wil je op vakantie naar het buitenland? Bel onze ZorgConsulent voor de (vergoedings)mogelijkheden. Ook Nierpatiënten Vereniging Nederland kan je adviseren.