Eerstelijns verblijf

Heb je tijdelijk meer zorg nodig dan thuis mogelijk is, maar hoef je daarvoor niet naar het ziekenhuis? Dan kan je huisarts je tijdelijk laten opnemen voor eerstelijns verblijf.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt eerstelijns verblijf als:

 • je door de zorg die je nodig hebt tijdelijk niet thuis kunt wonen, of zorg in de laatste levensfase nodig hebt, of je medische situatie extra in de gaten gehouden moet worden
 • opname in het ziekenhuis niet (meer) nodig is, en
 • de verwachting is dat je wel weer naar huis kunt (niet bij zorg in de laatste levensfase)

Je krijgt altijd een hoofdbehandelaar. Dat is een huisarts, arts voor verstandelijk gehandicapten of (als je een complexe zorgvraag hebt) specialist ouderengeneeskunde. Die stelt met jou een zorgplan op en is het aanspreekpunt voor jou en je naasten.

Tijdens je opname krijg je Huisartsenzorg. Als dat volgens je zorgplan nodig is, krijg je ook:

 • verpleging en verzorging
 • paramedische zorg
  Fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diƫtetiek
 • geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen als die standaard aanwezig zijn in de instelling waar je verblijft

Hier kun je terecht

 • instelling voor eerstelijns verblijf
 • speciale afdeling voor eerstelijns verblijf in een verpleeghuis
 • ‘huisartsenbedden’ in een ziekenhuis
Er is in ieder geval 24 uur per dag een verpleegkundige
Deze moet minimaal hbo-gediplomeerd zijn
dichtbij beschikbaar.

Wat niet vergoed wordt

 • opname om je mantelzorger te ontlasten (respijtzorg). Hiervoor ga je naar het zorgloket van je gemeente
 • verblijf voor Geriatrische revalidatie of voor zorg rond de bevalling
 • opname en zorg als je een indicatie hebt voor zorg uit de Wet langdurige zorg: het zorgkantoor is dan je aanspreekpunt

Andere vergoedingen

Geneesmiddelen, Hulpmiddelen en Verbandmiddelen als je tijdens je verblijf andere geneesmiddelen, hulp- of verbandmiddelen nodig hebt dan die standaard in de instelling aanwezig zijn.

Moet je tijdelijk in de buurt van een gespecialiseerd ziekenhuis overnachten omdat je een hoog risico loopt die gespecialiseerde zorg direct nodig te hebben? Dan geldt de vergoeding Ziekenhuisopname.

Zorgverlener zonder contract

Misschien kies je liever een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een zorgverlener met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke zorgverleners we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, voor een deel

Zorg door de huisarts valt niet onder je eigen risico. Voor het verblijf zelf, en andere zorg die onder Jaaah basis valt, geldt het eigen risico wel. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een indicatie

Die indicatie krijg je van je huisarts of medisch specialist.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Als je langer dan 3 maanden eerstelijns verblijf nodig hebt, moet je ons vooraf toestemming vragen. Maar niet als het om zorg in de laatste levensfase gaat. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt.

Wij vergoeden maximaal 3 jaar doorlopende opname

Bij een onderbreking van maximaal 30 dagen zien wij de opname ook als doorlopend. Dagen dat je buiten het ziekenhuis bent voor vakantie- of weekendverlof tellen wel mee voor het volmaken van de 3 jaar.