Ergotherapie

Kun je dagelijkse handelingen niet meer goed doen door lichamelijke of psychische problemen? Een ergotherapeut kan je helpen weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt maximaal 10 uur ergotherapie per kalenderjaar.

Lees verder

Samen met de ergotherapeut werk je eraan om dat wat niet meer goed gaat, toch weer mogelijk te maken. Je krijgt advies, instructie, training of behandeling om je doelen te bereiken.

Hier kun je terecht

  • ergotherapeut

Andere vergoedingen

Voor ergotherapie na ernstige COVID-19 geldt de vergoeding Voorwaardelijk toegelaten zorg.

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

Je kunt direct naar een zorgverlener voor deze zorg.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Als je ergotherapie krijgt op een andere locatie dan de praktijk van je therapeut of bij je thuis, bijvoorbeeld op school of op je werk, moet je vooraf toestemming van ons hebben. Wij geven alleen toestemming als daar een medische reden voor is. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de zorg die ergotherapeuten normaal gesproken verlenen en die als doel heeft om je zelfredzaamheid en zelfzorg te verbeteren. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.