Fronttandvervanging

Ontbreken je blijvende snij- of hoektanden en ben je jonger dan 23 jaar? Dan kan je tandarts of een kaakchirurg die vervangen.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt het vervangen van 1 of meer blijvende snij- of hoektanden als:

  • die helemaal ontbreekt of ontbreken door een ongeval, of omdat ze niet zijn aangelegd
  • je jonger dan 23 jaar bent
  • je tandarts voor je 18e verjaardag heeft vastgesteld dat vervanging nodig is, en
  • de reparatie gedaan wordt met niet-plastisch materiaal zoals een kroon of een brug (inclusief implantaten die daarbij nodig zijn)

Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Dan vergoeden Jaaah beter, Jaaah best of Jaaah tand het vervangen van 1 of meer blijvende snij- of hoektanden soms (gedeeltelijk). Maar alleen als je tandarts de zorg uitvoert.

Hier kun je terecht

  • tandarts
  • kaakchirurg
    De kaakchirurg heet officieel tandarts-specialist voor mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, kortweg MKA-chirurg

Voor de meeste mondzorg sluiten wij geen contracten. Wel voor kaakchirurgie. Wil je naar een kaakchirurg waarmee wij geen contract hebben? Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Andere vergoedingen

Als je (ook) andere ernstige gebitsproblemen hebt, geldt de vergoeding Bijzondere tandheelkunde.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico (vanaf 18 jaar)

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, in sommige gevallen

Als je voor deze zorg naar de kaakchirurg of een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde moet, heb je een verwijzing nodig van je tandarts of huisarts. Voor acute zorg
Zorg die niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie
heb je geen verwijzing nodig.

Toestemming

Ja, toestemming

Voor deze zorg moet je vooraf toestemming van ons hebben. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de mondzorg die tandartsen en tandarts-specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.