Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar

Heb je lichamelijke klachten bij het bewegen of door je houding? Een fysio- of oefentherapeut kan vaststellen wat er aan de hand is en je behandelen of begeleiden bij je herstel.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt fysio- en oefentherapie als je jonger dan 18 jaar bent:

 • als je een aandoening hebt die op de lijst chronische fysiotherapie staat (soms is er wel een maximale termijn)
 • 9 behandelingen per kalenderjaar bij een andere aandoening. En nog eens 9 als je wel verbetering merkt maar nog niet van je klachten af bent

Heb je Jaaah beter of Jaaah best?

Jaaah beter vergoedt 3 behandelingen fysio- of oefentherapie als Jaaah basis (nog) niet vergoedt. Jaaah best vergoedt er 6.

Je kunt ook kiezen voor een online behandeltraject
Het geheel van digitale fysiotherapie voor jouw klacht. Dit bestaat uit online consulten, digitaal contact met de fysiotherapeut en een persoonlijk oefenprogramma
via de Fysiochecknu app. Jaaah beter vergoedt dan 3 hele trajecten. En Jaaah best 6. Combineren mag ook. Bijvoorbeeld bij Jaaah beter 2 behandelingen fysio- of oefentherapie en 1 online behandeltraject via de Fysiochecknu app.

Je moet de fysio- of oefentherapie wel nodig hebben om medische redenen, en dus niet om bijvoorbeeld beter te kunnen sporten.

Heb je Jaaah.fisio?

Dan krijg je altijd 6 behandelingen vergoed.

Waarom kiezen voor een gecontracteerd fysioterapeut?

Hier kun je terecht

Voor zorg uit Jaaah basis:

 • fysiotherapeut
 • kinderfysiotherapeut
  Deze moet geregistreerd staan als kinderfysiotherapeut in het kwaliteitsregister van KNGF of Stichting Keurmerk Fysiotherapie
 • manueel therapeut
  Deze moet geregistreerd staan als manueel therapeut in het kwaliteitsregister van KNGF of Stichting Keurmerk Fysiotherapie
 • oefentherapeut Mensendieck of Cesar
 • bekkenfysiotherapeut
  Deze moet geregistreerd staan als bekkenfysiotherapeut in het kwaliteitsregister van KNGF of Stichting Keurmerk Fysiotherapie
 • oedeemfysiotherapeut
  Deze moet geregistreerd staan als oedeemfysiotherapeut in het kwaliteitsregister van KNGF of Stichting Keurmerk Fysiotherapie
 • huidtherapeut
  Deze moet lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
  : alleen voor oedeem- en littekentherapie

Voor zorg uit Jaaah beter en Jaaah best kun je ook terecht bij:

 • een psychosomatisch fysiotherapeut
  Deze moet geregistreerd staan als psychosomatisch fysiotherapeut in het kwaliteitsregister van KNGF of Stichting Keurmerk Fysiotherapie
 • Fysiochecknu app voor een online behandeltraject

Andere vergoedingen

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Nee, geen eigen risico

Vanaf je 18e verjaardag betaal je wel eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, in sommige gevallen

Voor de 2e serie van 9 behandelingen, bij een aandoening die niet op de lijst chronische fysiotherapie staat, moet je een verwijzing hebben van je huisarts, medisch specialist
Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-darm-leverarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog
, jeugdarts, verpleegkundig specialist of physician assistant
De physician assistant mag zelfstandig sommige onderzoeken uitvoeren, injecties geven en geneesmiddelen voorschrijven. Hij kan ook werken onder leiding van een medisch specialist
.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Als je fysio- of oefentherapie krijgt op een andere locatie dan de praktijk van je therapeut of bij je thuis, bijvoorbeeld op school, moet je vooraf toestemming van ons hebben. Wij geven alleen toestemming als daar een medische reden voor is. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de fysiotherapie en oefentherapie die fysio- en oefentherapeuten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.