Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

Heb je lichamelijke klachten bij het bewegen of door je houding? Een fysio- of oefentherapeut kan vaststellen wat er aan de hand is en je behandelen of begeleiden bij je herstel.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt fysio- en oefentherapie als je 18 jaar of ouder bent bij:

 1. aandoeningen op de lijst chronische fysiotherapie
 2. etalagebenen
 3. artrose in heup of knie
 4. COPD
 5. urine-incontinentie
 6. reumatoïde artritis, axiale spondyloartritis en COVID-19

We leggen het uit.

Lees verder
1. aandoeningen lijst chronische fysiotherapie

Heb je behandeling nodig voor een aandoening op de lijst chronische fysiotherapie? Jaaah basis vergoedt fysio- en oefentherapie vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen betaal je dus zelf. Als in de lijst een maximale behandelperiode staat, stopt de vergoeding uit Jaaah basis als die periode om is.

2. etalagebenen

Bij etalagebenen (vernauwde slagaderen in de benen) vergoedt Jaaah basis oefentherapie onder begeleiding (looptraining), vanaf de 1e behandeling. Maar alleen als een arts heeft vastgesteld dat je ‘perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine

Een indeling voor de ernst van vaatlijden (zoals etalagebenen). Deze gaat van stadium I (geen klachten) tot stadium IV (weefselafsterving)
hebt. Je krijgt maximaal 37 behandelingen vergoed, over een periode van maximaal 12 maanden.

3. artrose in heup of knie

Bij artrose in heup of knie vergoedt Jaaah basis oefentherapie onder begeleiding vanaf de 1e behandeling. Jaaah basis vergoedt maximaal 12 behandelingen, over een periode van 12 maanden.

4. COPD

Bij COPD vergoedt Jaaah basis oefentherapie onder begeleiding, vanaf de 1e behandeling. Maar alleen als een arts heeft vastgesteld dat je COPD in GOLD

Een wereldwijd gebruikte indeling voor de ernst van COPD. Deze gaat van stadium I (licht) tot stadium IV (zeer ernstig)
-stadium II of hoger hebt. Jaaah basis vergoedt een aantal behandelingen, afhankelijk van de klasse waarin je valt (de arts moet die dus ook vaststellen):

 • klasse A: 1 keer maximaal 5 behandelingen, over een periode van maximaal 12 maanden
 • klasse B1: maximaal 27 behandelingen in de 1e periode van maximaal 12 maanden, daarna steeds maximaal 3 behandelingen per 12 maanden
 • klasse B2, C en D: maximaal 70 behandelingen in de 1e periode van maximaal 12 maanden, daarna steeds maximaal 52 behandelingen per 12 maanden
5. urine-incontinentie

Bij urine-incontinentie vergoedt Jaaah basis 1 keer maximaal 9 behandelingen bekkenfysiotherapie, vanaf de 1e behandeling

6. reumatoïde artritis, axiale spondyloartritis en COVID-19

Bij reumatoïde artritis en axiale spondyloartritis, en na ernstige COVID-19, vergoedt Jaaah basis soms fysiotherapie. De voorwaarden staan in Voorwaardelijk toegelaten zorg. Je moet bijvoorbeeld meedoen aan onderzoek.

Heb je Jaaah fysio?

Dan krijg je 6 behandelingen als Jaaah basis (nog) niet vergoedt. Je moet de zorg wel nodig hebben om medische redenen, en dus niet om beter te kunnen sporten.

Hier kun je terecht

Voor zorg uit Jaaah basis:

 • fysiotherapeut
 • manueel therapeut
  Deze moet geregistreerd staan als manueel therapeut in het kwaliteitsregister van KNGF of Stichting Keurmerk Fysiotherapie
 • oefentherapeut Mensendieck of Cesar
 • bekkenfysiotherapeut
  Deze moet geregistreerd staan als bekkenfysiotherapeut in het kwaliteitsregister van KNGF of Stichting Keurmerk Fysiotherapie
 • geriatriefysiotherapeut
  Deze moet geregistreerd staan als geriatriefysiotherapeut in het kwaliteitsregister van KNGF of Stichting Keurmerk Fysiotherapie
 • oedeemfysiotherapeut
  Deze moet geregistreerd staan als oedeemfysiotherapeut in het kwaliteitsregister van KNGF of Stichting Keurmerk Fysiotherapie
 • huidtherapeut
  Deze moet lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
  : alleen voor oedeem- en littekentherapie
Voor zorg uit Jaaah fysio kun je ook terecht bij een psychosomatisch fysiotherapeut
Deze moet geregistreerd staan als psychosomatisch fysiotherapeut in het kwaliteitsregister van KNGF of Stichting Keurmerk Fysiotherapie
.

Andere vergoedingen

Als je nog geen 18 jaar bent, geldt de vergoeding fysiotherapie tot 18 jaar. Behandelingen die je voor je 18e verjaardag hebt gehad, tellen wel mee voor het hierboven genoemde maximum aantal behandelingen.

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in de meeste gevallen

Behandelingen die Jaaah basis vergoedt, vallen onder je eigen risico. Behandelingen die Jaaah fysio vergoedt, vallen niet onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of wat hieronder staat voor jou geldt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

Je kunt direct naar een zorgverlener voor deze zorg.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Als je fysio- of oefentherapie krijgt op een andere locatie dan de praktijk van je therapeut of bij je thuis, bijvoorbeeld op je werk, moet je vooraf toestemming van ons hebben. Wij geven alleen toestemming als daar een medische reden voor is. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de fysiotherapie en oefentherapie die fysio- en oefentherapeuten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.