Gebitsprothese (kunstgebit) vanaf 18 jaar

Natuurlijk probeer je je zo lang mogelijk je gebit gezond te houden. Maar soms zal je tandarts je aanraden een kunstgebit te nemen.

Dit krijg je vergoed

Als je 18 jaar of ouder bent, vergoedt Jaaah basis het volledige, uitneembare kunstgebit. Die vervangt alle tanden en kiezen in je boven- of onderkaak, en je kunt het uit je mond halen. Een gedeeltelijk kunstgebit, waarbij je nog wel tanden en kiezen in die kaak hebt, vergoedt Jaaah basis niet. Dat valt onder de vergoeding Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar (Jaaah tand).

Jaaah basis vergoedt 4 soorten volledige, uitneembare kunstgebitten.

 1. een immediaatprothese: een tijdelijk kunstgebit dat je krijgt na het trekken van alle tanden en kiezen. Je draagt het tot je mond genezen is
 2. een gewone prothese (vervangingsprothese, niet op implantaten): het kunstgebit dat je krijgt ná de immediaatprothese
 3. een overkappingsprothese (niet op implantaten): een kunstgebit dat over je eigen tandwortels wordt geplaatst
 4. een kunstgebit op implantaten: een klikgebit

Je krijgt een gedeeltelijke vergoeding, namelijk een percentage van de totale kosten inclusief materiaal- en techniekkosten. Bij het gebit op implantaten tellen ook de magneetjes, staafjes of drukknoppen die boven het tandvlees uitsteken mee in de totale kosten. De vergoeding is:

 • kunstgebit (1), (2) of (3) voor de boven en/of de onderkaak: 75%
 • klikgebit (4) voor de onderkaak: 90%
 • klikgebit (4) voor de bovenkaak: 92%
 • een combinatie van (1), (2) of (3) in de ene kaak en (4) in de andere kaak: 83%

Het gedeelte dat Jaaah basis niet vergoedt, is je eigen bijdrage. Heb je Jaaah tand? Dan vergoedt die nog een deel van je eigen bijdrage, als je de maximale vergoeding nog niet hebt opgebruikt.

En je implantaten dan?

Lees verder

Jaaah basis vergoedt die alleen als je een heel erg geslonken kaak zonder tanden hebt. De voorwaarden staan in de vergoeding Bijzondere tandheelkunde. Heb je die geslonken kaak niet, dan vergoedt Jaaah tand gedeeltelijk.

En als je kunstgebit niet meer past of kapot is?

Dan kun je het laten repareren of rebasen (opvullen) door een tandprotheticus of tandarts. Heb je het kunstgebit nog geen 4 maanden? Dan hoef je daar niet voor te betalen. Daarna vergoedt Jaaah basis reparatie en rebasen voor 90%.

Hier kun je terecht

 • tandarts
 • tandprotheticus

Andere vergoedingen

Zorgverlener zonder contract

Misschien kies je liever een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een zorgverlener met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke zorgverleners we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Ja, eigen bijdrage

Je betaalt een percentage van de totale kosten zelf:

 • kunstgebit (1), (2) of (3) voor de boven en/of onderkaak: 25%
 • klikgebit (4) voor de onderkaak: 10%
 • klikgebit (4) voor de bovenkaak: 8%
 • een combinatie van (1), (2) of (3) in de ene kaak en (4) in de andere kaak: 17%

De nummers verwijzen naar de opsomming hierboven. Jaaah tand vergoedt een deel van deze eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

Je kunt direct naar een zorgverlener voor deze zorg.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Je moet voor de volgende kunstgebitten toestemming van ons hebben:

 • kunstgebit (1, 2 of 3 uit de opsomming hierboven) dat duurder is dan  650 (inclusief materiaal- en techniekkosten) per kaak
 • vervangen van een kunstgebit (2 of 3 uit de opsomming hierboven) als dat minder dan 5 jaar oud is
 • klikgebit (4 uit de opsomming hierboven)
 • repareren of rebasen van een klikgebit
 • zorg in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT)

Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de mondzorg die tandartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.