Geneeskundige ggz

Heb je psychische problemen die de huisarts of POH-ggz niet zelf kan behandelen? Dan kan je huisarts je doorverwijzen naar de geneeskundige ggz.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt geneeskundige ggz vanaf 18 jaar, als er een vermoeden is dat je een psychische stoornis hebt. Of als zo’n stoornis al bij je is vastgesteld. Het moet gaan om een psychische stoornis volgens DSM-5
'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders', DSM. Dit is een internationale standaard voor de indeling van psychische stoornissen. DSM-5 is de nu gebruikte versie
.

De behandeling bestaat meestal uit gesprekken, met bijvoorbeeld een gz-psycholoog
Ook: gezondheidszorgpsycholoog
of psychotherapeut. Dat kan soms ook via video-consulten. Ook kunnen e-health programma’s onderdeel zijn van de behandeling.

Je krijgt voor de behandeling altijd een indicerend en coördinerend regiebehandelaar.

Lees verder

Zij zijn voor jou (en je naasten) het eerste aanspreekpunt in de verschillende fasen van de behandeling. Soms vervult één persoon allebei deze taken. Een regiebehandelaar kan ook andere behandelaars inzetten en zorgt dan voor goede samenwerking.

Hier kun je terecht

Een ggz-praktijk of ggz-instelling waar je een regiebehandelaar krijgt. Wie indicerend en coördinerend regiebehandelaar mogen zijn, staat in het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ
In het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ staan de kwaliteitsnormen waaraan een zorgverlener in de geneeskundige ggz moet voldoen. En wat de taken en verantwoordelijkheden van onder andere de indicerend en coördinerend regiebehandelaar zijn
. Een regiebehandelaar is bijvoorbeeld een psychiater, klinisch psycholoog, gz-psycholoog of klinisch neuropsycholoog. Jouw behandelaar kan je hier meer uitleg over geven.

Ggz tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Die kent andere regiebehandelaars dan de basisverzekering. Als het nodig is dat een behandeling ook na je 18e verjaardag nog doorloopt bij de ‘oude’ regiebehandelaar dan vergoeden wij dat, voor maximaal 12 maanden. Langer mag niet van de overheid. In die tijd kan de behandeling afgerond worden, of overgedragen aan een basisverzekering-regiebehandelaar.

Wat niet vergoed wordt

 • behandeling van vliegangst
 • behandeling van leerstoornissen, zoals dyslexie
 • zorg waarvan de effectiviteit niet of onvoldoende bewezen is. Meer informatie hierover staat in het overzicht therapieën ggz
 • behandeling van werkproblemen
  Bijvoorbeeld burn-out en overspannenheid
  , relatieproblemen en aanpassingsstoornissen
  Daarvan is sprake als iemand moeite heeft om zich op emotioneel gebied aan te passen aan een veranderde situatie, bijvoorbeeld na een overlijden of echtscheiding

Andere vergoedingen

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een verwijzing

Voordat je naar een zorgverlener gaat, heb je een verwijzing nodig van je huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, SEH-arts
Spoedeisende hulp arts
of de straatdokter. Voor acute zorg
Zorg die niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie
heb je geen verwijzing nodig.

Als je al in behandeling bent in de ggz, dan kan ook jouw regiebehandelaar je doorverwijzen naar andere geneeskundige ggz. Je hoeft dan niet eerst langs je huisarts.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Je moet vooraf toestemming van ons hebben als je zorgverlener geen contract met ons heeft en:

 • je meer dan 35 consulten nodig hebt, of
 • je esketamine neusspray krijgt voorgeschreven

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Je zorgverlener moet een goedgekeurd kwaliteitsstatuut hebben

Elke zorgverlener moet een eigen kwaliteitsstatuut hebben dat voldoet aan het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. Daarin staat aan welke kwaliteitseisen de zorgverlener voldoet, en hoe de zorg er is geregeld. Je vindt het kwaliteitsstatuut op de website van de zorgverlener. Heeft je zorgverlener geen goedgekeurd kwaliteitsstatuut? Dan kan dit gevolgen hebben voor je vergoeding.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de geneeskundige ggz die psychiaters en klinisch psychologen normaal gesproken verlenen en waarvan de effectiviteit is bewezen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Let op bij zorg in het buitenland

In het buitenland gelden soms andere richtlijnen voor zorg. Daardoor krijg je de behandeling misschien niet of niet helemaal vergoed.

Wachtlijst? Neem contact op met de ZorgConsulent

Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk terecht kunnen. Als er een wachtlijst is bij de zorgverlener van je keuze, kun je onze ZorgConsulent vragen te bemiddelen naar een andere zorgverlener. Ook in andere situaties kun je de ZorgConsulent vragen om te bemiddelen.