Geneesmiddelen

Jaaah basis vergoedt de meeste medicijnen.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt vrijwel alle gangbare medicijnen die je op recept geleverd krijgt. Ook de dienstverlening en de begeleiding van de apotheek die daarbij hoort. Als een medicijn niet vergoed wordt, dan vertelt je arts dat meestal wel. Je kunt dat ook zelf opzoeken op medicijnkosten.nl. Daar staat ook per geneesmiddel welke voorwaarden gelden, of er een maximale vergoeding is en of er een eigen bijdrage geldt.

Wil je precies weten hoe het zit? Hieronder zetten we alles op een rij.

Jaaah basis vergoedt de volgende geneesmiddelen:

1. door de overheid aangewezen geneesmiddelen (in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering). Dit zijn bijna alle in Nederland gangbare geneesmiddelen. Soms moet je daarbij aan specifieke voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een bepaalde ziekte hebben. Dat staat in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering

2. geneesmiddelen die de apotheek op kleine schaal zelf maakt (‘magistrale bereidingen’) of bij een andere apotheek laat maken (‘doorgeleverde bereidingen’). Het mag niet gaan om een geneesmiddel dat (bijna) hetzelfde is als een geneesmiddel dat onder 1 niet wordt vergoed. Behalve als in de Regeling zorgverzekering staat dat het wel mag

3. geneesmiddelen zonder handelsvergunning in Nederland, die met toestemming van de overheid in Nederland worden gemaakt of uit het buitenland worden gehaald. Je arts vraagt dit speciaal voor je aan als je een zeldzame ziekte hebt

4. bij een tijdelijk tekort aan een geneesmiddel van nummer 1: een vervangend geneesmiddel uit het buitenland

De vergoedingen bij 2, 3 en 4 gelden alleen als we uit onderzoek weten dat het geneesmiddel goed werkt en dat de vorm (bijvoorbeeld pil, injectie of zalf) voor jou geschikt is. Ook mag het middel niet onnodig duur zijn. Dit heet ‘rationele farmacotherapie’.

Hier kun je terecht

 • apotheek
 • apotheekhoudende huisarts

Wat niet vergoed wordt

Dit vergoedt de basisverzekering niet:

 • geneesmiddelen bij wetenschappelijk onderzoek
 • geneesmiddelen die volgens de wet beschikbaar zijn voor bepaalde schrijnende gevallen
 • zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers, als je deze niet chronisch moet gebruiken
 • homeopathische en antroposofische geneesmiddelen

Andere vergoedingen

Jaaah basis vergoedt de volgende middelen ook niet. Maar Jaaah best wel:

Voor sommige geneesmiddelen gelden ook andere voorwaarden. Daarom staan deze ergens anders:

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Ja, in sommige gevallen

Voor sommige geneesmiddelen betaal je een eigen bijdrage. Maar totaal nooit meer dan  250 per kalenderjaar. Boven dit bedrag vergoedt Jaaah basis de eigen bijdragen. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Ook als Jaaah basis je eigen bijdragen boven  250 vergoedt. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift

Van je behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist (kaakchirurg, orthodontist), verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant
De physician assistant mag zelfstandig sommige onderzoeken uitvoeren, injecties geven en geneesmiddelen voorschrijven. Hij kan ook werken onder leiding van een medisch specialist
.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

De medicijnen waarvoor je ons vooraf toestemming moet vragen staan in een overzicht. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Soms krijg je je geneesmiddel van het ziekenhuis

Geneesmiddelen die je krijgt als onderdeel van zorg door de Medisch specialist of tijdens een ziekenhuisopname betaal je niet apart. Ze zitten in de rekening van het ziekenhuis.

Woon je in een Wlz-instelling? Dan regelt die vaak je geneesmiddelen

Als je ook behandeling krijgt van de Wlz-instelling, dan horen geneesmiddelen daarbij.

Je krijgt meestal een merkloos geneesmiddel mee

Je geneesmiddel mag niet onnodig duur zijn. Daarom geeft de apotheker je meestal een merkloos geneesmiddel mee. Dat vergoeden wij dan. Is er geen merkloze variant of is een merkgeneesmiddel voor jou medisch gezien nodig? Dan vergoeden wij een merkgeneesmiddel. Is er bij jou geen medische noodzaak, maar wil je toch een merkgeneesmiddel? Dan vergoeden wij de prijs van het betreffende merkloze geneesmiddel. De rest moet je zelf betalen.

Je krijgt een vaste afleverhoeveelheid mee

Per recept vergoedt Jaaah basis een geneesmiddel voor:

 • 15 dagen of de kleinste afleververpakking, bij een voor jou nieuw geneesmiddel
 • 15 dagen, bij antibiotica voor een acute aandoening of bij middelen voor chemotherapie (cytostatica)
 • maximaal 1 maand, bij slaapmiddelen (hypnotica) en middelen tegen angst (anxiolytica)
 • maximaal 3 maanden, bij een geneesmiddel voor een chronische ziekte
 • maximaal 1 jaar, bij de anticonceptiepil
 • maximaal 1 maand, bij geneesmiddelen duurder dan  1.000 per maand tijdens de instelperiode van 6 maanden
 • maximaal 1 maand in andere gevallen

Valt je geneesmiddel onder meer categorieën? Dan geldt de kortste periode.