Generalistische basis-ggz

Heb je lichte psychische problemen die de huisarts of POH-ggz niet zelf kan behandelen? Dan kan je huisarts je doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt generalistische basis-ggz vanaf 18 jaar, als er een vermoeden is dat je een psychische stoornis hebt. Of als zo’n stoornis al bij je is vastgesteld. Het moet gaan om een psychische stoornis volgens DSM-5
'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders', DSM. Dit is een internationale standaard voor de indeling van psychische stoornissen. DSM-5 is de nu gebruikte versie
.

De behandeling bestaat meestal uit gesprekken, met bijvoorbeeld een gz-psycholoog
Ook: gezondheidszorgpsycholoog
of psychotherapeut. Ook een internetbehandeling is mogelijk.

Je krijgt voor de behandeling altijd een regiebehandelaar.

Lees verder

Die regiebehandelaar is het eerste aanspreekpunt voor jou en je naasten. De regiebehandelaar kan daarnaast andere behandelaars inzetten. En zorgt dan voor een goede samenwerking en heeft een coördinerende rol. Wie voor de behandeling regiebehandelaar mogen zijn, staat bij ‘Hier kun je terecht’.

Hier kun je terecht

 • zelfstandige zorgverlener met nummer 1, 2, 3 of 4 hieronder
 • ggz-instelling, bij 1 van de regiebehandelaars hieronder
1. gz-psycholoog
Ook: gezondheidszorgpsycholoog

2. klinisch psycholoog

3. psychotherapeut

4. klinisch neuropsycholoog

5. verpleegkundig specialist ggz

6. bij dementie: specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater

7. bij verslaving of gokproblematiek: verslavingsarts

8. sociaal psychiatrisch verpleegkundige of orthopedagoog-generalist, als zij zich houden aan de voorwaarden van de veldafspraak tijdelijke invulling regiebehandelaarschap

Overgangsregeling 18-jarigen

Ggz tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Die kent andere regiebehandelaars dan de basisverzekering. Als het nodig is dat een behandeling na je 18e verjaardag doorloopt bij je ‘oude’ regiebehandelaar dan vergoedt Jaaah basis dat, voor maximaal 12 maanden. Langer mag niet van de overheid. In die tijd kan de behandeling afgerond worden, of kun je overgedragen worden aan 1 van de hierboven genoemde regiebehandelaren.

Wat niet vergoed wordt

 • behandeling van vliegangst
 • behandeling van leerstoornissen, zoals dyslexie
 • opname
 • zorg waarvan de effectiviteit niet of onvoldoende bewezen is. Meer informatie hierover staat in het overzicht therapieën ggz
 • behandeling van werkproblemen
  Bijvoorbeeld burn-out en overspannenheid
  , relatieproblemen en aanpassingsstoornissen
  Daarvan is sprake als iemand moeite heeft om zich op emotioneel gebied aan te passen aan een veranderde situatie, bijvoorbeeld na een overlijden of echtscheiding

Andere vergoedingen

 • Psychische zorg bij de huisarts, als je huisarts of POH-ggz
  Praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg, die werkt in een huisartsenpraktijk en is opgeleid voor het helpen bij psychische klachten
  je zelf kan helpen
 • Gespecialiseerde ggz, als je ernstige klachten hebt

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een verwijzing

Voordat je naar een zorgverlener gaat, heb je een verwijzing nodig van je huisarts, bedrijfsarts of SEH-arts
Spoedeisende hulp arts
. Voor acute zorg
Zorg die niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie
heb je geen verwijzing nodig. Als je onder behandeling bent in de gespecialiseerde ggz, kan ook je regiebehandelaar daar je verwijzen.

Toestemming

Nee, geen toestemming

Je hoeft voor deze zorg geen toestemming te vragen.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de generalistische basis-ggz die klinisch psychologen normaal gesproken verlenen en waarvan de effectiviteit is bewezen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Je zorgverlener moet een goedgekeurd kwaliteitsstatuut hebben en zich houden aan veldafspraken

In het kwaliteitsstatuut ggz staat aan welke kwaliteitseisen de zorgverlener voldoet, en hoe de zorg er is geregeld. Je vindt het kwaliteitsstatuut op de website van de zorgverlener. In de veldafspraken staan afspraken over verantwoording, controles en gepast gebruik. Heeft je zorgverlener geen goedgekeurd kwaliteitsstatuut of houdt die zich niet aan de veldafspraken? Dan kan dit gevolgen hebben voor je vergoeding.

Wachtlijst? Neem contact op met de ZorgConsulent

Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk terecht kunnen. Als er een wachtlijst is bij de zorgverlener van je keuze, kun je onze ZorgConsulent vragen te bemiddelen naar een andere zorgverlener. Ook in andere situaties kun je de ZorgConsulent vragen om te bemiddelen.