Geriatrische revalidatie

Moet je revalideren? Dan krijg je fysiotherapie, oefentherapie of ergotherapie. Of, bij complexere problemen, medisch-specialistische revalidatie. Ben je al op leeftijd? Dan moet de revalidatie wat rustiger en anders opgebouwd worden. Daarvoor is geriatrische revalidatie.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt geriatrische revalidatie voor maximaal 6 maanden als normale of medisch-specialistische revalidatie te zwaar voor je is, en 1 van de volgende situaties voor jou geldt:

  • je bent opgenomen in het ziekenhuis voor behandeling door de medisch specialist
    Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-darm-leverarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog
    en de geriatrische revalidatie start binnen een week na je ontslag uit het ziekenhuis
  • je hebt plotselinge gezondheidsklachten gekregen waardoor je niet meer mobiel bent, of jezelf niet meer kunt redden. Een medisch specialist heeft je voor de klachten behandeld maar je klachten zijn daarmee nog niet verholpen. Die stelt dan vast of je geriatrische revalidatie nodig hebt. Of een specialist ouderengeneeskunde kan dit doen als je thuis bent, of opgenomen in een instelling voor eerstelijns verblijf

Het doel van de revalidatie is dat je zo herstelt, dat je weer terug naar huis kunt. Soms gaat dat in stapjes. Je slaapt dan bijvoorbeeld thuis, maar gaat overdag nog naar de instelling voor behandeling.

De zorg krijg je van een team specialisten, bijvoorbeeld een fysio- en ergotherapeut, samen met een verpleegkundige. Een specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor je behandeling.

Bijna altijd zal je arts of de transferverpleegkundige de mogelijkheid van geriatrische revalidatie met je bespreken terwijl je nog in het ziekenhuis ligt.

Hier kun je terecht

  • verpleeghuis, revalidatiecentrum of vergelijkbare instelling

Wat niet vergoed wordt

  • revalidatiezorg die je nodig hebt, als je voor opname in het ziekenhuis in een Wlz instelling woonde en daar ook behandeling kreeg

Andere vergoedingen

Zorgverlener zonder contract

Misschien kies je liever een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een zorgverlener met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke zorgverleners we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een indicatie

Voordat je gaat revalideren, heb je een indicatie nodig:

  • bij opname in ziekenhuis: van de medisch specialist in overleg met een specialist ouderengeneeskunde
  • zonder opname in ziekenhuis: van de klinisch geriater, internist-ouderengeneeskunde of specialist ouderengeneeskunde. Er moet dan een geriatrisch onderzoek gedaan zijn

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Als je langer dan 6 maanden geriatrische revalidatie nodig hebt. Wij moeten de aanvraag ontvangen voordat de 6e maand van je revalidatie voorbij is. Meestal regelt de arts dit voor je. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de revalidatiezorg die specialisten ouderengeneeskunde normaal gesproken verlenen aan kwetsbare patiënten, met meerdere gezondheidsproblemen, die alleen een lager trainingstempo aankunnen. Het doel is terugkeer naar de thuissituatie. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.