Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)

De zorg bij sommige patiënten is te ingewikkeld voor de huisarts alleen. Je kunt denken aan iemand die ouder wordt met meerdere aandoeningen tegelijk, of iemand met een verstandelijke beperking die een chronische ziekte krijgt. De huisarts (of kinderarts) kan dan een specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten inschakelen. Dit is geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp).

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt gzsp in 3 vormen.

Advies aan de huisarts

De specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten geeft advies aan je huisarts. Dan zie je die zorgverlener zelf niet.

  Consult en behandeling

  De specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten neemt de zorg, helemaal of voor een deel, over van je huisarts of kinderarts. Je hebt dan enkele gesprekken met die zorgverlener. Als meer zorg nodig is, stelt de zorgverlener samen met jou een zorgprogramma op. Daarin staat aan welke behandeldoelen jullie gaan werken, en hoe. De artsen kunnen hierbij ook iemand met meer kennis van de ggz inschakelen. Bijvoorbeeld een gz-psycholoog
  Ook: gezondheidszorgpsycholoog
  of psychiater.

  Dagbehandeling in een groep

  Dagbehandeling in een groep, als dit helpt bij het bereiken van je behandeldoel. De dagbehandeling kan onderdeel zijn van je zorgprogramma als je zelfstandig thuis woont en overdag behoefte hebt aan extra zorg. Die dagbehandeling krijg je in een instelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Binnen je zorgprogramma kunnen ook anderen je behandelen. Maar de specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten is je eerste aanspreekpunt. En verantwoordelijk voor je totale behandeling. Bij gedragsproblemen kan je eerste aanspreekpunt ook een andere zorgverlener zijn:

  • gz-psycholoog
   Ook: gezondheidszorgpsycholoog
  • orthopedagoog-generalist
  • klinisch psycholoog
  • klinisch neuropsycholoog
  • psychiater
  Lees verder
  Andere zorg nodig?

  Vindt de specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten dat je naar een fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist of diëtist moet? Kijk dan bij ‘Andere vergoedingen’. Let op dat Jaaah basis de eerste 20 behandelingen fysiotherapie en oefentherapie niet vergoedt.

  Hier kun je terecht

  • specialist ouderengeneeskunde
  • arts voor verstandelijk gehandicapten

  Je huisarts werkt vaak al samen met deze zorgverleners. Soms werken zij in de huisartsenpraktijk, of bijvoorbeeld in een verpleeghuis of andere instelling.

  Wat niet vergoed wordt

  • GZSP als je een indicatie hebt voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz): het zorgkantoor is dan je aanspreekpunt

  Andere vergoedingen

  Bij dagbehandeling in een groep vergoedt Jaaah basis soms ook het Ziekenvervoer naar de dagbehandeling.

  Voor individuele fysiotherapie en oefentherapie, Logopedie, Ergotherapie en Diëtetiek gelden die vergoedingen.

  Zorgverlener zonder contract

  Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

  Heeft mijn zorgverlener een contract?

  In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

  Wat je zelf betaalt

  Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

  Eigen bijdrage

  Nee, geen eigen bijdrage

  Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

  Eigen risico

  Ja, eigen risico

  Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

  Wat je nodig hebt

  Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

  Voorschrift of verwijzing

  Ja, een verwijzing

  Voor deze zorg moet je een verwijzing hebben van je huisarts of kinderarts. Een verpleegkundig specialist of physician assistant
  De physician assistant mag zelfstandig sommige onderzoeken uitvoeren, injecties geven en geneesmiddelen voorschrijven. Hij kan ook werken onder leiding van een medisch specialist
  die in de huisartsenpraktijk werkt, mag jou ook namens je huisarts verwijzen.

  Toestemming

  Ja, in sommige gevallen

  Als wij geen afspraken hebben met de specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten. Bijna altijd hebben wij die wel. De arts weet of dat zo is. En zal, als dat nodig is, de toestemming voor je aanvragen. Help me even: toestemming vragen

  Laatste puntjes...

  De algemene regels zijn altijd van toepassing

  In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

  Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

  Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de zorg die specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten normaal gesproken verlenen als specifieke geneeskundige zorg voor deze doelgroep. Bij dagbehandeling in een groep is dat ook de zorg die klinisch psychologen normaal gesproken verlenen. In beide gevallen geldt: Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

  Voor dagbesteding naar de gemeente

  Heb je behoefte aan dagbesteding, maar heeft dit geen medisch doel binnen je zorgprogramma? Dan moet je hiervoor naar het zorgloket van de gemeente.