Vergoedingen

Help me even: wat is een dbc?

Dbc staat voor diagnose behandel combinatie. Een dbc-zorgproduct is het pakket van consulten, onderzoeken en behandelingen bij een bepaalde diagnose.

Hoe weet het ziekenhuis wat het juiste dbc-zorgproduct is?

De medisch specialist onderzoekt jou en stelt een diagnose. Op basis hiervan opent de specialist een dbc-zorgproduct, ook wel dbc. De medisch specialist overlegt dan met jou over de behandeling: word je geopereerd? Moet je worden opgenomen? Na al die onderzoeken en behandelingen bepaalt het ziekenhuis de juiste dbc.

Zo'n 1e dbc duurt maximaal 90 dagen. Duurt je behandeling langer of blijf je onder controle? Dan opent het ziekenhuis een vervolg-dbc. De startdatum van de vervolg-dbc sluit altijd direct aan op de sluitdatum van de vorige dbc. Het zegt dus niets over wanneer jij zelf in het ziekenhuis was. Een vervolg-dbc duurt maximaal 120 dagen.

Wat staat er op de rekening van het ziekenhuis?

Als het ziekenhuis de dbc heeft vastgesteld, dan hoort daar een declaratiecode bij. Voor elke declaratiecode is een prijs vastgesteld. Bij die prijs is niet gekeken hoeveel zorg jij precies hebt gehad. Maar hoeveel zorg een patiënt gemiddeld nodig heeft bij dezelfde diagnose.

Op de rekening staan de dbc en de declaratiecode. Hele dure onderdelen van de zorg, zoals dure medicijnen of een opname op de intensive care vallen buiten de dbc. Die staan apart op de rekening.

Voor sommige dbc's bepaalt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een vaste of maximale prijs. Voor de overige stelt het ziekenhuis zelf de prijs vast. Of spreken wij met het ziekenhuis een prijs af.

Je kunt de omschrijving van de codes opzoeken op de website van de NZa. Als de NZa de prijs bepaalt, staat die daar ook bij. Bij het opzoeken van de juiste prijs moet je kijken naar de startdatum van jouw dbc.

Hoe zit het met het eigen risico?

Ben je 18 jaar of ouder? Dan vallen de kosten van het ziekenhuis onder je eigen risico. De startdatum van de dbc bepaalt in welk jaar de kosten vallen. Bijvoorbeeld: start de dbc in 2021 en sluit het ziekenhuis deze in 2022? Dan vallen de kosten alleen onder het eigen risico van 2021 (als je nog eigen risico hebt openstaan).

Let wel op: is jouw behandeling nog niet klaar en opent het ziekenhuis daarom een vervolg-dbc in het volgende jaar? Dan vallen deze kosten onder het eigen risico van dat jaar. In het voorbeeld van hierboven valt de vervolg-dbc dus onder het eigen risico van 2022. Soms betaal je dus voor 1 behandeltraject in 2 verschillende jaren eigen risico.

Hoe betaal ik een rekening van het ziekenhuis?

Meestal stuurt het ziekenhuis de rekening direct naar ons. Wij betalen die dan aan het ziekenhuis. Staat nog een deel van jouw eigen risico open? Dan krijg je hiervoor van ons een rekening. Krijg je de rekening zelf van het ziekenhuis? Dan kun je die bij ons declareren.

Goede vraag!

  • Een dbc-zorgproduct kan 120 dagen openstaan. Daarom duurt het soms wat langer voor wij de rekening van het ziekenhuis krijgen. Is jouw behandeling eerder klaar? Ook dan sluit het ziekenhuis het dbc-zorgproduct vaak pas na 120 dagen. Dus komt de rekening ook pas laat.

  • Nee, sommige zorg valt buiten de dbc's. Zoals dure medicijnen of een opname op de intensive care van het ziekenhuis.

Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

Stel een vraag

Stuur een bericht op Whatsapp

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

06 82 76 81 83
Meer contactopties