Hoortoestellen en tinnitusmaskeerders

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt hoortoestellen en tinnitusmaskeerders als je ernstig gehoorverlies hebt, of ernstig oorsuizen. Gehoorverlies is ernstig bij een verlies van 35 dB (decibel) of meer. De audicien stelt dit vast door je gehoorverlies bij 1.000, 2.000 en 4.000 Hz (hertz) te meten en daar het gemiddelde van te nemen.

Heb je recht op een hoortoestel, maar gebruik je liever een eenvoudige luisterhulp? Dan vergoedt Jaaah basis deze luisterhulp.

Voldoe je niet aan de voorwaarde van gehoorverlies of ernstig oorsuizen? In bijzondere situaties vergoeden wij hoortoestellen, tinnitusmaskeerders en eenvoudige luisterhulpen toch. We noemen dat dan een bijzondere persoonlijke zorgvraag.

Verderop staan de details per hulpmiddel.

Hier kun je terecht

 • audicien

Andere vergoedingen

Ook andere hulpmiddelen kunnen helpen bij hoorproblemen:

Voor andere audiologische zorg, bijvoorbeeld onderzoek naar je gehoor, geldt de vergoeding Audiologische zorg.

Hoorhulpmiddelen die (deels) bij je geïmplanteerd worden, vallen onder de vergoeding Medisch specialist.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Ja, in sommige gevallen

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat voor welke hulpmiddelen dat geldt. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, bijna altijd

Bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder staat wanneer je een voorschrift moet hebben en van welke zorgverlener je het krijgt.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je het hulpmiddel koopt, moet je toestemming van ons hebben. Bij 'Details per hulpmiddel' hieronder staat hoe je die regelt.

Details per hulpmiddel

Hoortoestellen

 • je moet een voorschrift hebben van je KNO-arts of een audiologisch centrum. Ben je 67 jaar of ouder, dan kun je zonder voorschrift naar de audicien
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee, een offerte van de leverancier, een recent toon- en spraakaudiogram, een ingevulde Hoorvragenlijst en een tevredenheidsverklaring
 • als je 18 jaar of ouder bent, betaal je de eigen bijdrage van 25% van de aanschafkosten. Het gaat om de aanschafkosten van het hoortoestel waar je recht op hebt volgens het hoorprotocol. Wil je een hoortoestel uit een hogere categorie? Dan vergoedt Jaaah basis maximaal 75% van de kosten van het hoortoestel uit de categorie waar je recht op hebt. Het meerdere betaal je zelf
 • de minimale gebruikstermijn is 5 jaar

Oorstukjes

 • je moet een voorschrift hebben van je KNO-arts of een audiologisch centrum. Ben je 67 jaar of ouder, dan kun je zonder voorschrift naar de audicien
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • als je 18 jaar of ouder bent, betaal je de eigen bijdrage van 25% van de aanschafkosten
 • de minimale gebruikstermijn is 24 maanden. Ben je jonger dan 16 jaar, dan is deze 6 maanden

Tinnitusmaskeerder

 • je moet een voorschrift hebben van je KNO-arts of een audiologisch centrum
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • als je 18 jaar of ouder bent, betaal je de eigen bijdrage van 25% van de aanschafkosten. Het gaat om de aanschafkosten van de tinnitusmaskeerder waar je recht op hebt volgens het hoorprotocol. Wil je een tinnitusmaskeerder uit een hogere categorie? Dan vergoedt Jaaah basis maximaal 75% van de kosten van de tinnitusmaskeerder uit de categorie waar je recht op hebt. Het meerdere betaal je zelf
 • de minimale gebruikstermijn is 5 jaar

Eenvoudige luisterhulpmiddelen

 • je moet een voorschrift hebben van je KNO-arts of een audiologisch centrum
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier

Laatste puntjes...

Je audicien moet aan het Hoorprotocol voldoen

Jaaah basis vergoedt hoorhulpmiddelen alleen als je audicien werkt volgens het actuele Hoorprotocol 2.0. Je audicien kan je daar meer over vertellen.

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.