Hoortoestellen en tinnitusmaskeerders

Als je zelf niet meer goed kunt horen.

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor hoortoestellen en tinnitusmaskeerders. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Dit krijg je vergoed

Bij hoorhulpmiddelen denk je al snel aan hoortoestellen. Of aan tinnitusmaskeerders als je tinnitus hebt. Jaaah basis vergoedt hoortoestellen en tinnitusmaskeerders als je ernstig gehoorverlies hebt, of ernstig oorsuizen. Dat wil zeggen een verlies van 35 dB (decibel) of meer. Of je dit hebt, stelt de audicien vast door je gehoorverlies bij 1.000, 2.000 en 4.000 Hz (hertz) te meten en daar het gemiddelde van te nemen.

Heb je recht op een hoortoestel, maar gebruik je liever een eenvoudige luisterhulp? Dan vergoedt Jaaah basis deze luisterhulp.

Voldoe je niet aan de voorwaarde van gehoorverlies of ernstig oorsuizen? In bijzondere situaties vergoeden wij hoortoestellen, tinnitusmaskeerders en eenvoudige luisterhulpen toch. We noemen dat dan een bijzondere persoonlijke zorgvraag.

Hier kun je terecht

 • audicien

Andere vergoedingen

Ook andere hulpmiddelen kunnen helpen bij hoorproblemen:

Voor andere audiologische zorg, bijvoorbeeld onderzoek naar je gehoor, geldt de vergoeding Audiologische zorg.

Hoorhulpmiddelen die (deels) bij je geïmplanteerd worden, vallen onder de vergoeding Medisch specialist.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Ja, in sommige gevallen

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat voor welke hulpmiddelen dat geldt.
Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico.
Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift/verwijzing

Ja, bijna altijd

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat wanneer je een voorschrift moet hebben en van welke zorgverlener je het krijgt.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je het hulpmiddel koopt, moet je toestemming van ons hebben.
Help me even: toestemming

Details per hulpmiddel

Hoortoestellen

Hulpmiddel waarmee je beter kunt horen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • je moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum. Bij ouderdomsdoofheid
  Als je 67 of ouder bent en slecht hoort
  kun je zonder voorschrift direct naar de audicien.
 • als je 18 jaar of ouder bent, betaal je de wettelijke eigen bijdrage van 25% van de aanschafkosten zelf. Het gaat om de aanschafkosten van het hoortoestel waar je recht op hebt volgens het hoorprotocol. Wil je een hoortoestel uit een hogere categorie? Dan vergoeden wij maximaal 75% van de kosten van het hoortoestel uit de categorie waar je recht op hebt. Het meerdere betaal je zelf
 • de minimale gebruikstermijn is 5 jaar

Oorstukjes

Dit zijn de onderdelen van het hoortoestel die je in je oor draagt.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • je moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum. Bij ouderdomsdoofheid kun je zonder voorschrift direct naar de audicien.
 • als je 18 jaar of ouder bent, betaal je 25% van de aanschafkosten zelf. Dat is de wettelijke eigen bijdrage.
 • de minimale gebruikstermijn is 24 maanden. Ben je jonger dan 16 jaar, dan is de deze 6 maanden

Tinnitusmaskeerder

Hulpmiddel dat een ruisgeluid maakt, zodat je minder last hebt van oorsuizen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • je moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum
 • als je 18 jaar of ouder bent, betaal je de wettelijke eigen bijdrage van 25% van de aanschafkosten zelf. Het gaat om de aanschafkosten van de tinnitusmaskeerder waar je recht op hebt volgens het hoorprotocol. Wil je een tinnitusmaskeerder uit een hogere categorie? Dan vergoeden wij maximaal 75% van de kosten van de tinnitusmaskeerder uit de categorie waar je recht op hebt. Het meerdere betaal je zelf
 • de minimale gebruikstermijn is 5 jaar

Eenvoudige luisterhulpmiddelen

Eenvoudig hulpmiddel om goed een gesprek te kunnen voeren. Bijvoorbeeld als je nog geen hoortoestel kunt of wilt dragen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • je moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum

Laatste puntjes...

Je audicien moet aan 2 protocollen voldoen

Wij vergoeden hoorhulpmiddelen alleen als je audicien werkt volgens het actuele Hoorprotocol en indicatieformat en het Keuzeprotocol Zorgverzekeraars Nederland. Je audicien kan je daar meer over vertellen. 

De officiƫle vergoeding van de Regeling zorgverzekering geldt

De Regeling omschrijft de hoortoestellen en tinnitusmaskeerders in artikel 2.6, onderdeel c en in artikel 2.10 als uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie. Hieronder vallen ook hulpmiddelen bij problemen met horen en hulphonden (signaalhonden).