Huisarts (huisartsenzorg)

Heb je problemen met je gezondheid? Of er vragen over? Dan is je huisarts meestal je eerste aanspreekpunt.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt de volgende vormen van huisartsenzorg:

 1. zorg door je huisarts zelf
 2. zorg door andere zorgverleners, in de praktijk van je huisarts (bijvoorbeeld POH-ggz)
 3. zorg door je huisarts en andere zorgverleners samen (ketenzorg)
 4. spoedzorg
 1. Zorg door de huisarts: die beantwoordt je vragen, bespreekt je klachten, laat onderzoek doen als dat nodig is en stelt een diagnose. Meestal behandelt de huisarts je zelf. Maar soms verwijst je huisarts je door naar een andere dokter of zorgverlener.
 2. Zorg door andere zorgverleners: in de praktijk van je huisarts werken vaak ook andere zorgverleners, bijvoorbeeld een longverpleegkundige of een psycholoog. Die praktijkondersteuners behandelen jou zelf, maar je huisarts blijft wel verantwoordelijk.
 3. Zorg door de huisarts met andere zorgverleners: bij COPD, diabetes type 2 en cardiovasculair risicomanagement (hart- en vaatziekten) werkt je huisarts samen met zorgverleners buiten de praktijk. Zo krijg je zorg op maat. Dat noemen we ketenzorg.
 4. Spoedzorg: bij een levensbedreigende situatie bel je 112, maar voor andere spoedeisende vragen bel je eerst je huisarts. Is de praktijk gesloten? Dan kun je de huisartsenpost bellen. Soms krijg je advies, soms vragen ze je om langs te komen. Als het nodig is, verwijst je huisarts of de huisartsenpost je door naar de spoedeisende hulp. Ga je hier zonder verwijzing naartoe? Dan kun je niet altijd terecht, of moet je langer wachten.

Jaaah basis vergoedt ook de volgende vormen van huisartsenzorg. Omdat die extra of andere voorwaarden hebben, staan ze ergens anders:

Hier kun je terecht

 • huisarts of huisartsenpraktijk
 • huisartsenpost voor spoedeisende huisartsenzorg in de avond, nacht of het weekend
 • GGD of arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding voor zorg bij een infectieziekte of tuberculose

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Nee, geen eigen risico

Deze zorg valt niet onder je eigen risico. Maar let op! Zorg die je huisarts voorschrijft meestal wel, bijvoorbeeld medicijnen en bloedonderzoek. Net als zorg door een arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding (GGD-arts). Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Nee, geen voorschrift of verwijzing

Je kunt direct naar een zorgverlener voor deze zorg.

Toestemming

Nee, geen toestemming

Je hoeft voor deze zorg geen toestemming te vragen.

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show) of een rijbewijskeuring.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: zorg die huisartsen normaal gesproken verlenen omdat je bent ingeschreven bij de praktijk. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.