Hulphonden

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt verschillende hulphonden om je te ondersteunen in het dagelijks leven als je een ernstige beperking hebt. Hieronder staat welke hulphonden dat zijn en aan welke voorwaarden je moet voldoen.

De blindengeleidehond

Een blindengeleidehond helpt je om je veilig te verplaatsen, in huis en buiten in het verkeer.

Jaaah basis vergoedt een blindengeleidehond als je aan deze 2 voorwaarden voldoet:

 1. je bent volledig blind of zo slechtziend dat je op een blindengeleidehond bent aangewezen, en
 2. de blindengeleidehond levert een belangrijke bijdrage aan je mobiliteit of oriëntatie in het maatschappelijk verkeer, wat niet te bereiken is met Hulpmiddelen bij problemen met zien, Brillenglazen en lenzen bij medische indicatie en Daisyspelers

De signaalhond

Een signaalhond wijst je op geluiden in je omgeving die je niet mag missen (omgevingsgeluiden).

Jaaah basis vergoedt een signaalhond als je aan deze 3 voorwaarden voldoet:

 1. je bent volledig doof waardoor je beperkt bent in je mobiliteit en in ADL-handelingen, en
 2. dat is niet te corrigeren met Hulpmiddelen bij problemen met horen en Hoortoestellen en tinnitusmaskeerders, en
 3. je hebt een signaalhond nodig om je bij mobiliteit en het uitvoeren van ADL-handelingen te ondersteunen door het signaleren van omgevingsgeluiden. De signaalhond vergroot je zelfstandigheid. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit een afname van zorgondersteuning

De ADL-hond

ADL staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen. Het zijn algemene en huishoudelijke handelingen die je dagelijks uitvoert.

Jaaah basis vergoedt een ADL-hond als je aan deze 3 voorwaarden voldoet:

 1. je hebt een ernstige aandoening waardoor je blijvend beperkt bent in je mobiliteit en in ADL-handelingen, en
 2. dat is niet te corrigeren met Hulpmiddelen bij problemen met bewegen, Orthesen, Orthopedische schoenen en Daisyspelers, en
 3. je hebt daarom de hulp van een ADL-hond nodig omdat deze een aanzienlijke bijdrage levert aan je mobiliteit en het uitvoeren van ADL-handelingen. De ADL-hond vergroot je zelfstandigheid. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit een afname van zorgondersteuning

Voor al deze hulphonden

Jaaah basis vergoedt ook maximaal  260 per 3 maanden voor het levensonderhoud en medische en dagelijkse verzorging van je hulphond. Je ontvangt dit bedrag achteraf. De vergoeding voor januari, februari en maart ontvang je dus in april.

Hier kun je terecht

 • voor blindengeleidehond: erkend opleidingsinstituut voor blindengeleidehonden
 • voor signaalhond: erkend opleidingsinstituut voor signaalhonden
 • voor ADL-hond: erkend opleidingsinstituut voor ADL-honden

Wat niet vergoed wordt

 • een hulphond voor bijvoorbeeld epilepsie, PTSS, autisme en diabetes

Andere vergoedingen

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in sommige gevallen

De hulphond krijg je in bruikleen. Daarom geldt geen eigen risico. Voor de bijdrage in het levensonderhoud geldt het eigen risico wel. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift (medische indicatie) en praktische indicatie

Voor een hulphond moet je een medische indicatie en een praktische indicatie hebben. De medische indicatie geeft aan dat je door je beperking een hulphond nodig hebt omdat andere hulpmiddelen niet helpen. De praktische indicatie geeft aan dat een hulphond je in de praktijk echt zal helpen.

 • Je krijgt de medische indicatie voor de blindengeleidehond van een regionaal instituut voor blinden en slechtzienden. De praktische indicatie van een erkend opleidingsinstituut voor blindengeleidehonden.
 • Je krijgt de medische indicatie voor de signaalhond van de KNO-arts of een audiologisch centrum. De praktische indicatie van een erkend opleidingsinstituut voor signaalhonden.
 • Je krijgt de medische indicatie voor de ADL-hond van de ergotherapeut. De praktische indicatie van een erkend opleidingsinstituut voor ADL-honden.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je de hulphond krijgt, moet je toestemming hebben. Meestal regelt het opleidingsinstituut dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt de medische indicatie mee, de praktische indicatie en een offerte van het opleidingsinstituut.

Laatste puntjes...

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.