Hulpmiddelen bij diabetes

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt hulpmiddelen bij diabetes als een van deze situaties voor jou geldt:

 • je hebt diabetes type 1 en wordt met insuline behandeld
 • je hebt diabetes type 2, je bent bijna uitbehandeld met geneesmiddelen die je bloedsuiker verlagen en je arts overweegt behandeling met insuline
Meestal meet je je bloedsuiker met een zogenaamde vingerprik. Als het moeilijker is om je bloedsuikerwaarden goed te regelen, of als je bloedsuikerwaarde heel vaak op een dag moet bepalen, dan werkt die methode minder goed. Dan is het soms nodig om je bloedsuiker vaker (flash monitoring) of continu (real time monitoring) te meten. Bijvoorbeeld bij een intensief insulineschema. Jaaah basis vergoedt deze bloedglucosemeters met sensoren alleen als je aan bepaalde criteria voldoet.

Heb je recht op hulpmiddelen bij diabetes? Maar kun je door een beperking geen standaard hulpmiddelen bij diabetes gebruiken? Dan vergoedt Jaaah basis hulpmiddelen bij diabetes die aan je beperking zijn aangepast.

Verderop bij ‘Details per hulpmiddel’ staan de hulpmiddelen die hieronder vallen.

Hier kun je terecht

 • leverancier van hulpmiddelen bij diabetes

Wat niet vergoed wordt

 • nieuwe batterijen of oplaadapparatuur

Andere vergoedingen

Insuline die je toedient met deze hulpmiddelen valt onder de vergoeding Geneesmiddelen.

Voor real time glucose monitoring bij andere aandoeningen dan diabetes, bijvoorbeeld bij glycogeenstapelingsziekte (GSD), geldt de vergoeding Medisch specialist.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben. Bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder staat van welke zorgverlener je het voorschrift krijgt.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je het hulpmiddel koopt, moet je toestemming hebben. Bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder staat hoe je die regelt.

Details per hulpmiddel

Bloedafname-apparatuur (prikpen)

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of diabetesverpleegkundige
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • de minimale gebruikstermijn is 2 jaar

Lancetten voor bloedafname

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of diabetesverpleegkundige
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • Jaaah basis vergoedt een maximale hoeveelheid lancetten
  Als je diabetes hebt, vergoeden wij maximaal: 1. eenmalig 100 teststrips/lancetten als je bijna uitbehandeld bent met bloedglucoseverlagende tabletten en misschien moet overstappen op insuline - 2. 100 teststrips/lancetten per 3 maanden als je 1-2 maal per dag een insuline-injectie nodig hebt - 3. 400 teststrips/lancetten per 3 maanden als je 3 of meer insuline-injecties per dag nodig hebt of een insulinepomp gebruikt - 4. 400 teststrips tijdens de zwangerschap bij zwangerschapsdiabetes - Ben je moeilijk instelbaar of jonger dan 18 jaar? Dan kunnen wij toestemming geven voor meer dan 400 teststrips/lancetten per 3 maanden

Bloedglucosemeter

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of diabetesverpleegkundige
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • de minimale gebruikstermijn is 3 jaar

Real Time Continue Glucose Monitor (rt-CGM) en wat daarbij hoort

 • je moet een voorschrift hebben van je medisch specialist
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • de minimale gebruikstermijn staat in de toestemming

Flash Glucose Monitor (FGM) en wat daarbij hoort

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • de minimale gebruikstermijn is 3 jaar

Teststrips

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of diabetesverpleegkundige
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • Jaaah basis vergoedt een maximale hoeveelheid teststrips
  Als je diabetes hebt, vergoeden wij maximaal: 1. eenmalig 100 teststrips/lancetten als je bijna uitbehandeld bent met bloedglucoseverlagende tabletten en misschien moet overstappen op insuline - 2. 100 teststrips/lancetten per 3 maanden als je 1-2 maal per dag een insuline-injectie nodig hebt - 3. 400 teststrips/lancetten per 3 maanden als je 3 of meer insuline-injecties per dag nodig hebt of een insulinepomp gebruikt - 4. 400 teststrips tijdens de zwangerschap bij zwangerschapsdiabetes - Ben je moeilijk instelbaar of jonger dan 18 jaar? Dan kunnen wij toestemming geven voor meer dan 400 teststrips/lancetten per 3 maanden

Ketonenteststrips en wat daarbij hoort

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of diabetesverpleegkundige
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • Jaaah basis vergoedt maximaal 40 ketonenteststrips per jaar. Als je meer ketonenteststrips nodig hebt, dan kunnen wij daar toestemming voor geven

Insulinepennen

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of diabetesverpleegkundige
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • de minimale gebruikstermijn is 3 jaar
 • je hebt recht op 1 reservepen

Insulinepomp en wat daarbij hoort

 • je moet een voorschrift hebben van je medisch specialist of diabetesverpleegkundige
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • de minimale gebruikstermijn is 4 jaar

Laatste puntjes...

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.