Hulpmiddelen bij problemen met ademhalen

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt uitwendige hulpmiddelen die problemen met ademhalen helemaal of voor een deel verhelpen.

Verderop bij ‘Details per hulpmiddel’ staan de hulpmiddelen die hieronder vallen.

Jaaah basis vergoedt ook de stoffen die je met deze hulpmiddelen krijgt toegediend. Met stoffen bedoelen wij zuurstof of andere stoffen met een certificaat volgens de Wet op de medische hulpmiddelen. Die bedoeld zijn om te helpen met ademen.

Hier kun je terecht

 • leverancier van hulpmiddelen bij problemen met ademhalen

Andere vergoedingen

Ook andere hulpmiddelen kunnen helpen bij problemen met ademhalen:

Chronische ondersteuning van de ademhaling valt onder de vergoeding Mechanische beademing.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in sommige gevallen

Krijg je het hulpmiddel in eigendom, dan geldt het eigen risico. Bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder staat bij welke hulpmiddelen dat zo is. Bij bruikleen geldt geen eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben. Bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder staat van welke zorgverlener je het voorschrift krijgt.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder staat of toestemming nodig is en hoe je die regelt.

Details per hulpmiddel

Voorzetkamers en wat daarbij hoort

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of longverpleegkundige
 • je hebt geen toestemming nodig
 • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom

Vernevelaars en wat daarbij hoort

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of longverpleegkundige
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • je krijgt dit hulpmiddel in bruikleen

Apparatuur voor positieve uitademingsdruk

 • je moet een voorschrift hebben van je longarts of kinderarts
 • je hebt geen toestemming nodig
 • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom

Slijmuitzuigapparatuur

 • je moet een voorschrift hebben van je medisch specialist
 • je hebt geen toestemming nodig
 • je krijgt dit hulpmiddel in bruikleen

Tracheacanule met stomabeschermer

 • je moet een voorschrift hebben van je medisch specialist
 • je hebt geen toestemming nodig
 • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom

Longvibrator

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts
 • je hebt geen toestemming nodig
 • je krijft dit hulpmiddel in eigendom

Slaappositietrainer

Hulpmiddel als je lichte of matige slaapapneu hebt en op je rug slaapt. Het apparaat geeft een trilling, waardoor je traint om op je zij te liggen.

 • je moet een voorschrift hebben van je longarts, KNO-arts of neuroloog
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • je krijgt dit hulpmiddel in bruikleen

Laatste puntjes...

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.