Hulpmiddelen bij problemen met ademhalen

Als je hulp nodig hebt om goed te ademen.

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor hulpmiddelen bij problemen met ademhalen. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Dit krijg je vergoed

Verschillende hulpmiddelen kunnen helpen als je niet goed kunt ademen. Bijvoorbeeld voorzetkamers om medicijnen in te ademen. Of apparatuur die je luchtwegen vrijhoudt door slijm weg te zuigen. Jaaah basis vergoedt uitwendige hulpmiddelen die problemen met ademhalen helemaal of voor een deel verhelpen. 

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staan de hulpmiddelen die hieronder vallen.

Jaaah basis vergoedt ook de stoffen die je met deze hulpmiddelen krijgt toegediend. Met stoffen bedoelen wij zuurstof of andere stoffen met een certificaat volgens de Wet op de medische hulpmiddelen. Deze moeten bedoeld zijn om te helpen met ademen.

Hier kun je terecht

 • leverancier van hulpmiddelen bij problemen met ademhalen

Andere vergoedingen

Ook andere hulpmiddelen kunnen helpen bij problemen met ademhalen:

Chronische ondersteuning van de ademhaling valt onder de vergoeding Mechanische beademing.


Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen wettelijke eigen bijdrage.
Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in sommige gevallen

Krijg je het hulpmiddel in eigendom, dan geldt het eigen risico. Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat bij welke hulpmiddelen dat zo is. Bij bruikleen geldt geen eigen risico.
Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift/verwijzing

Ja, een voorschrift

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat van welke zorgverlener je het voorschrift krijgt.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat of toestemming nodig is. Vraag de toestemming vooraf.
Help me even: toestemming vragen

Details per hulpmiddel

Voorzetkamers en wat daarbij hoort

Hulpmiddel om medicijnen in te ademen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of longverpleegkundige
 • je hebt geen toestemming van ons nodig
 • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom

Vernevelaars en wat daarbij hoort

Hulpmiddel dat een medicijn omzet in kleine druppeltjes (nevel), zodat je het kunt inademen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of longverpleegkundige
 • je hebt vooraf toestemming van ons nodig
 • je krijgt dit hulpmiddel in bruikleen

Apparatuur voor positieve uitademingsdruk

Hulpmiddel dat helpt bij het ophoesten van slijm.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • je moet een voorschrift hebben van je longarts of kinderarts
 • je hebt geen toestemming van ons nodig
 • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom

Slijmuitzuigapparatuur

Hulpmiddel voor het verwijderen van slijm uit de mond of keel.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • je moet een voorschrift hebben van de medisch specialist
 • je hebt geen toestemming van ons nodig
 • je krijgt dit hulpmiddel in bruikleen 

Tracheacanule met stomabeschermer

Buisje dat de luchtpijp verbindt met de buitenlucht. Door de stomabeschermer droogt de luchtpijp minder snel uit.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • je moet een voorschrift hebben van de medisch specialist
 • je hebt geen toestemming van ons nodig
 • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom

Longvibrator

Hulpmiddel om slijm in de longen los te maken.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts
 • je hebt geen toestemming van ons nodig
 • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom

Slaappositietrainer

Hulpmiddel als je lichte slaapapneu hebt en op je rug slaapt. Het apparaat geeft een trilling, waardoor je traint om op je zij te liggen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • je moet een voorschrift hebben van de longarts, KNO-arts of neuroloog
 • je hebt vooraf toestemming van ons nodig
 • je krijgt dit hulpmiddel in bruikleen

Laatste puntjes...

De officiƫle vergoeding van de Regeling zorgverzekering geldt

De Regeling omschrijft hulpmiddelen bij problemen met ademhalen in artikel 2.6, onderdeel b en in artikel 2.9 als uitwendig hulpmiddel voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel. Hieronder vallen ook CPAP-apparaten, het MRA en zuurstofapparatuur.