Hulpmiddelen bij problemen met horen

Als je niet meer goed kunt horen.

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor hulpmiddelen bij problemen met horen.. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels. We noemen deze hulpmiddelen hierna hoorhulpmiddelen.

Dit krijg je vergoed

Hoorhulpmiddelen helpen bijvoorbeeld bij het gebruik van je mobiele telefoon, of tv kijken. Of ze waarschuwen je als er een alarm in huis afgaat.

Heb je ernstig gehoorverlies, of ernstig oorsuizen en gebruik je een hoortoestel, tinnitusmaskeerder of eenvoudige luisterhulp? Maar kun je daarmee nog niet goed horen, of apparatuur voor communicatie nog niet goed gebruiken? Dan vergoedt Jaaah basis hulpmiddelen die dit verbeteren, zoals FM-apparatuur, een ringleiding of waarschuwingssystemen. Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat welke hulpmiddelen dat zijn. Wij vergoeden deze hulpmiddelen ook in plaats van een hoortoestel, tinnitusmaskeerder of eenvoudige luisterhulp.

Ernstig gehoorverlies wil zeggen een verlies van 35 dB (decibel) of meer. Of dit zo is, stelt de audicien vast door je gehoorverlies bij 1.000, 2.000 en 4.000 Hz (hertz) te meten en daar het gemiddelde van te nemen.

Voldoe je niet aan deze voorwaarde? In bijzondere situaties vergoedt Jaaah basis toch hulpmiddelen waarmee je beter kunt horen. We noemen dat dan een bijzondere persoonlijke zorgvraag.

Ben je slechthorend en heb je een hulpmiddel nodig op je werk of in het onderwijs? Dan vergoeden wij sommige hulpmiddelen om je werkplek aan te passen. De apparatuur moet aan deze 3 eisen voldoen:

 1. de apparatuur is een aanvulling op het hoortoestel of trilmechanisme dat je al hebt en is voor jou persoonlijk bedoeld
 2. de apparatuur is draadloos verbonden met je hoortoestel of trilmechanisme
 3. de apparatuur is nodig om je werk te kunnen doen of onderwijs te kunnen volgen

Hier kun je terecht

 • audicien
 • leverancier van hoorhulpmiddelen

Andere vergoedingen

Ook andere hulpmiddelen kunnen helpen bij hoorproblemen:

Voor andere audiologische zorg, bijvoorbeeld onderzoek naar je gehoor, geldt de vergoeding Audiologische zorg.

Hoorhulpmiddelen die (deels) bij je geïmplanteerd worden, vallen onder de vergoeding Medisch specialist.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen wettelijke eigen bijdrage.
Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in sommige gevallen

Krijg je het hulpmiddel in eigendom, dan geldt het eigen risico. Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat bij welke hulpmiddelen dat zo is. Bij bruikleen geldt geen eigen risico.
Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift/verwijzing

Ja, bijna altijd

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat wanneer je een voorschrift moet hebben en van welke zorgverlener je het krijgt.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je het hulpmiddel koopt, moet je toestemming van ons hebben.
Help me even: toestemming vragen

Details per hulpmiddel

Ringleiding, FM-apparatuur of infraroodapparatuur

Hulpmiddel dat het geluid van apparatuur draadloos overbrengt op je hoortoestel.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • je hebt geen voorschrift nodig
 • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom
 • de minimale gebruikstermijn is 5 jaar

Teksttelefoon en beeldtelefoon

Hulpmiddel dat geluid omzet in tekst en beeld.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • je moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum
 • je krijgt dit hulpmiddel in bruikleen

Wek- en waarschuwingsapparatuur

Hulpmiddel dat het geluid van bijvoorbeeld de deurbel, telefoon of rookmelder omzet in licht- en trilsignalen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • je moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum
 • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom

Soloapparatuur en wat daarbij hoort

Hulpmiddel dat het geluid van de spreker doorzet naar je hoortoestel.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • je moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum
 • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom

Laatste puntjes...

Je audicien of leverancier moet aan 2 protocollen voldoen

Wij vergoeden hoorhulpmiddelen alleen als je audicien of andere leverancier werkt volgens het Hoorprotocol en indicatieformat en het Keuzeprotocol Zorgverzekeraars Nederland. Je audicien of leverancier kan je daar meer over vertellen. 

De officiƫle vergoeding van de Regeling zorgverzekering geldt

De Regeling omschrijft de hoorhulpmiddelen in artikel 2.6, onderdeel c en in artikel 2.10 als uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie. Hieronder vallen ook hoortoestellen en tinnitusmaskeerders en hulphonden (signaalhonden).