Hulpmiddelen bij problemen met horen

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt ook andere hoorhulpmiddelen dan een hoortoestel, tinnitusmaskeerder en eenvoudige luisterhulp. Bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder staat welke hulpmiddelen dat zijn.

Je moet aan deze 3 voorwaarden voldoen:

 1. je hebt ernstig gehoorverlies, of ernstig oorsuizen en je gebruikt een hoortoestel, tinnitusmaskeerder of eenvoudige luisterhulp, en
 2. je kunt daarmee nog niet goed horen, of communicatieapparatuur niet goed gebruiken, en
 3. het andere hoorhulpmiddel kan dit verbeteren

Jaaah basis vergoedt deze hoorhulpmiddelen ook in plaats van een hoortoestel, tinnitusmaskeerder of eenvoudige luisterhulp.

Gehoorverlies is ernstig bij een verlies van 35 dB (decibel) of meer. De audicien stelt dit vast door je gehoorverlies bij 1.000, 2.000 en 4.000 Hz (hertz) te meten en daar het gemiddelde van te nemen.

Voldoe je niet aan deze voorwaarde? In bijzondere situaties vergoedt Jaaah basis toch hoorhulpmiddelen. We noemen dat dan een bijzondere persoonlijke zorgvraag.

Jaaah basis vergoedt ook hoorhulpmiddelen voor op je werk of in het onderwijs als deze aan 3 voorwaarden voldoen. Het hoorhulpmiddel:

 1. is een aanvulling op het hoortoestel of trilmechanisme dat je al hebt en is voor jou persoonlijk bedoeld, en
 2. is draadloos verbonden met je hoortoestel of trilmechanisme, en
 3. is nodig om je werk te kunnen doen of onderwijs te kunnen volgen

Hier kun je terecht

 • audicien
 • leverancier van hoorhulpmiddelen

Andere vergoedingen

Ook andere hulpmiddelen kunnen helpen bij hoorproblemen:

Voor andere audiologische zorg, bijvoorbeeld onderzoek naar je gehoor, geldt de vergoeding Audiologische zorg.

Hoorhulpmiddelen die (deels) bij je geïmplanteerd worden, vallen onder de vergoeding Medisch specialist.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in sommige gevallen

Krijg je het hulpmiddel in eigendom, dan geldt het eigen risico. Bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder staat bij welke hulpmiddelen dat zo is. Bij bruikleen geldt geen eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, bijna altijd

Bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder staat wanneer je een voorschrift moet hebben en van welke zorgverlener je het krijgt.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je het hulpmiddel koopt, moet je toestemming hebben. Bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder staat hoe je die regelt.

Details per hulpmiddel

Ringleiding, FM-apparatuur of infraroodapparatuur

 • je hebt geen voorschrift nodig
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt een offerte mee van de leverancier
 • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom
 • de minimale gebruikstermijn is 5 jaar

Teksttelefoon en beeldtelefoon

 • je moet een voorschrift hebben van je KNO-arts of een audiologisch centrum
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • je krijgt dit hulpmiddel in bruikleen

Wek- en waarschuwingsapparatuur

 • je moet een voorschrift hebben van je KNO-arts of een audiologisch centrum
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom

Soloapparatuur en wat daarbij hoort

 • je moet een voorschrift hebben van je KNO-arts of een audiologisch centrum
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom

Laatste puntjes...

Je audicien of leverancier moet aan het Hoorprotocol voldoen

Jaaah basis vergoedt hoorhulpmiddelen alleen als je audicien of andere leverancier werkt volgens het actuele Hoorprotocol 2.0. Je audicien of leverancier kan je daar meer over vertellen.

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.