Hulpmiddelen bij problemen met spreken

Als je een hulpmiddel nodig hebt omdat je niet kunt praten.

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor hulpmiddelen bij problemen met spreken. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Dit krijg je vergoed

Verschillende hulpmiddelen kunnen helpen als je niet of bijna niet kunt spreken. Bijvoorbeeld lettersets of symbolensets, een computerprogramma, of teksttelefoons.

Jaaah basis vergoedt uitwendige hulpmiddelen bij problemen met spreken als je aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  1. je hebt een ernstige taalstoornis of spraakstoornis
  2. je kunt daardoor niet of bijna niet spreken
  3. je hebt een hulpmiddel nodig om je hierbij te helpen

De minimale gebruikstermijn van hulpmiddelen bij problemen met spreken is 5 jaar.

Hier kun je terecht

  • leverancier van hulpmiddelen bij problemen met spreken

Wat niet vergoed wordt

  • telefoons, tablets, laptops en computers waarop een programma geïnstalleerd wordt die helpt bij problemen met spreken
  • hulpmiddelen bij stotteren

Andere vergoedingen

Voor hulpmiddelen die je helpen met het maken of versterken van stemgeluid geldt de vergoeding Prothesen.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen wettelijke eigen bijdrage.
Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in sommige gevallen

Je krijgt deze hulpmiddelen in bruikleen. Daarom geldt er geen eigen risico. Koop je de hulpmiddelen zelf? Dan geldt het eigen risico wel.
Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift/verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je het hulpmiddel krijgt, moet je toestemming van ons hebben.
Help me even: toestemming

Laatste puntjes...

De officiƫle vergoeding van de Regeling zorgverzekering geldt

De Regeling omschrijft hulpmiddelen bij problemen met spreken in artikel 2.6, onderdeel s, als uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken.