Hulpmiddelen bij vaatproblemen

Als je aders en lymfevaten niet meer goed werken.
Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor hulpmiddelen bij vaatproblemen. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Dit krijg je vergoed

Je slagaders en aders zorgen voor transport van het bloed door je lichaam. En lymfevaten voor transport van lymfevocht van organen naar lymfeklieren. Maar soms doen ze hun werk niet goed en heb je een hulpmiddel nodig. Jaaah basis vergoedt deze hulpmiddelen als je aan deze 2 voorwaarden voldoet:

  1. je aders of lymfevaten zorgen niet meer goed voor het transport van bloed of lymfevocht
  2. je hebt lange tijd een hulpmiddel nodig om dit te compenseren

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staan de hulpmiddelen die hieronder vallen.

Hier kun je terecht

  • leverancier van hulpmiddelen bij vaatproblemen

Andere vergoedingen

Steunkousen staan apart.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen wettelijke eigen bijdrage.
Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in sommige gevallen

Krijg je het hulpmiddel in eigendom, dan geldt het eigen risico. Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat bij welke hulpmiddelen dat zo is. Bij bruikleen geldt geen eigen risico.
Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift/verwijzing

Ja, een voorschrift

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat van welke zorgverlener je het voorschrift krijgt.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat het hulpmiddel koopt of krijgt, moet je toestemming van ons hebben.
Help me even: toestemming vragen

Details per hulpmiddel

Ortho-mate

Elektrisch hulpmiddel dat je helpt om je elastische kousen zelfstandig uit te trekken.

Voor dit hulpmiddel geldt:

  • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts
  • je krijgt dit hulpmiddel in eigendom

Compressie-apparaat

Hulpmiddel voor de behandeling van lymfe-oedeem.

Voor dit hulpmiddel geldt:

  • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts en een rapportage met behandelplan van de fysiotherapeut
  • je krijgt dit hulpmiddel in bruikleen

Laatste puntjes...

De officiële vergoeding van de Regeling zorgverzekering geldt

De Regeling omschrijft de hulpmiddelen bij vaatproblemen in artikel 2.6, onderdeel m als uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en het functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe. Hieronder vallen ook steunkousen.