Hulpmiddelen bij verpleging en verzorging op bed

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt hulpmiddelen die nodig zijn om op verantwoorde manier verpleging en verzorging op bed te krijgen. Of, als je geen verpleging en verzorging op bed hebt, om op verantwoorde wijze zelfstandig te blijven. Je kunt deze hulpmiddelen ook (tijdelijk) krijgen als je ze nodig hebt in verband met bevalling en kraamzorg. Welke hulpmiddelen dat zijn, staat bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder.

Jaaah basis vergoedt aangepaste bedden en daarvoor bedoelde matrassen als je aan deze 3 voorwaarden voldoet:

 1. je hebt verpleging en verzorging op bed nodig, en je hebt daar een indicatie voor
 2. het gaat om hulp bij ADL-verrichtingen
  Algemene handelingen die dagelijks nodig zijn, zoals aankleden, uitkleden en wassen
  op bed, of een combinatie hiervan met verpleging en verzorging
 3. je hebt deze hulp en verpleging en verzorging meerdere keren per dag nodig

Onderleggers om je matras te beschermen vergoedt Jaaah basis alleen als deze de enige manier zijn om problemen met hygiëne door bloed of wondvocht op te lossen.

Hier kun je terecht

 • leverancier van hulpmiddelen bij verpleging en verzorging op bed

Andere vergoedingen

Voor hulpmiddelen die je tijdelijk nodig hebt omdat je problemen hebt met bewegen, geldt de vergoeding Kortdurende uitleen.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in sommige gevallen

Alleen voor bedbeschermende onderleggers. Want die krijg je in eigendom. De andere hulpmiddelen krijg je in bruikleen. Daarvoor geldt geen eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben. Bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder staat van welke zorgverlener je het voorschrift krijgt.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Bij ‘Details per hulpmiddel’ hieronder staat of toestemming nodig is en hoe je die regelt.

Details per hulpmiddel

Bed in speciale uitvoering (inclusief matras)

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of wijkverpleegkundige
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier

Bed, matras en overtrek voor de behandeling of preventie van doorligwonden (decubitus)

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts, wondverpleegkundige of wijkverpleegkundige
 • je hebt vooraf toestemming nodig. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier

Dekenboog, bedhekken, bedrugsteun, bedgalg, papegaai en portaal

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of wijkverpleegkundige
 • je hebt geen toestemming nodig

Infuusstandaard

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of wijkverpleegkundige
 • je hebt geen toestemming nodig

Bedtafel

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of wijkverpleegkundige
 • je hebt geen toestemming nodig

Glij- en rollaken

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of wijkverpleegkundige
 • je hebt geen toestemming nodig

Bedverkorter, bedverlenger en bedverhoger

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of wijkverpleegkundige
 • je hebt geen toestemming nodig

Ondersteek

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of wijkverpleegkundige
 • je hebt geen toestemming nodig

Bedbeschermende onderleggers

 • je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of wijkverpleegkundige
 • je hebt geen toestemming nodig

Laatste puntjes...

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.