Hulpmiddelen voor voeding

Als je zelf niet meer kunt eten of extra voeding nodig hebt.

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor voedingssonde en voedingspomp. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Dit krijg je vergoed

Voeding kan op 3 manieren worden toegediend: via de mond, direct in het maagdarmkanaal of in de bloedbaan. Om voeding direct in de maag of darmen te brengen is een voedingssonde nodig. Soms met een voedingspomp. Daarover gaat de vergoeding die je nu leest. Een infuuspomp brengt voeding via een dun slangetje (of sonde) direct in de bloedbaan. Die infuuspomp en sonde vallen onder de vergoeding Medisch specialist.

Jaaah basis vergoedt de voedingssonde voor voeding via het maagdarmkanaal, en de producten die daarbij horen, als deze buiten het ziekenhuis wordt ingebracht, en je:

  1. een aandoening of ziekte aan je maag of darmen hebt, waardoor je geen gewone voeding kunt eten, en
  2. een voedingssonde nodig hebt om voldoende voeding binnen te krijgen

Heb je voor de regulering van je sondevoeding een voedingspomp nodig? Dan vergoedt Jaaah basis ook de voedingspomp en de producten die daarbij horen zoals aansluitstukken of standaarden.

Hier kun je terecht

  • leverancier van voedingssondes en voedingspompen

Wat niet vergoed wordt

  • nieuwe batterijen of oplaadapparatuur

Andere vergoedingen

Voor voedingssondes en de producten die daarbij horen die in het ziekenhuis worden ingebracht, geldt de vergoeding Medisch specialist.

De bijzondere voeding die je met de voedingssonde of voedingspomp toedient, valt onder de vergoeding Dieetpreparaten.

Eetapparaten vallen onder de vergoeding Hulpmiddelen bij problemen met bewegen.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen wettelijke eigen bijdrage.
Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in sommige gevallen

Je krijgt de voedingspomp in bruikleen. Daarom geldt geen eigen risico. De producten die erbij horen en de sonde krijg je in eigendom. Daarom geldt daarvoor wel het eigen risico.
Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift/verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of diëtist.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je het hulpmiddel koopt of krijgt, moet je toestemming van ons hebben.
Help me even: toestemming

Laatste puntjes...

De officiƫle vergoeding van de Regeling zorgverzekering geldt

De Regeling omschrijft de voedingssonde en de voedingspomp in artikel 2.6, onderdeel r en in artikel 2.24 als hulpmiddelen voor het toedienen van voeding.