Hulpmiddelen voor voeding

Dit krijg je vergoed

Er zijn 3 manieren om voeding binnen te krijgen: via de mond, direct in de maag of darmen of in de bloedbaan. De vergoeding die je nu leest gaat over toediening in de maag of darmen.

Jaaah basis vergoedt de voedingssonde voor voeding via de maag of darmen, en de producten die daarbij horen, als:

  1. deze buiten het ziekenhuis wordt ingebracht
  2. je een aandoening of ziekte aan je maag of darmen hebt, waardoor je geen gewone voeding kunt eten, en
  3. je een voedingssonde nodig hebt om voldoende voeding binnen te krijgen

Heb je voor de regulering van je sondevoeding een voedingspomp nodig? Dan vergoedt Jaaah basis ook de voedingspomp en de producten die daarbij horen.

Hier kun je terecht

  • leverancier van voedingssondes en voedingspompen

Wat niet vergoed wordt

  • nieuwe batterijen of oplaadapparatuur

Andere vergoedingen

Voor de infuuspomp en producten die daarbij horen, om voeding direct in je bloedbaan te brengen, geldt de vergoeding Medisch specialist. Dat geldt ook voor voedingssondes en de producten die daarbij horen die je in het ziekenhuis krijgt ingebracht.

De bijzondere voeding die je met de voedingssonde of voedingspomp toedient, valt onder de vergoeding Dieetpreparaten.

Eetapparaten vallen onder de vergoeding Hulpmiddelen bij problemen met bewegen.

Leverancier zonder contract

Misschien kies je liever een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een leverancier met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke leveranciers we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, in sommige gevallen

Je krijgt de voedingspomp in bruikleen. Daarom geldt geen eigen risico. De producten die erbij horen en de sonde krijg je in eigendom. Daarom geldt daarvoor wel het eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een voorschrift of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een voorschrift

Je moet een voorschrift hebben van je behandelend arts of diëtist.

Toestemming

Ja, toestemming

Voordat je het hulpmiddel koopt of krijgt, moet je toestemming hebben. Meestal regelt je leverancier dat voor je. Anders vraag je zelf toestemming via het contactformulier. Je stuurt het voorschrift mee en een offerte van de leverancier.

Laatste puntjes...

Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.